Wie online 25.000 handtekeningen verzamelt, kan voortaan gehoord worden door de Kamer

De Kamer heeft het nieuwe online petitieplatform aangekondigd. Elke burger kan via het platform een petitie indienen, handtekeningen inzamelen en vragen om in een parlementaire commissie gehoord te worden. "Het is van essentieel belang dat de burgers meer bij het politieke debat betrokken worden", klinkt het in het persbericht. 

Voortaan kan je via het nieuwe online petitieplatform petities indienen. Elke burger vanaf 16 jaar kan dat doen. Als die er vervolgens in slaagt om 25.000 handtekeningen - waarvan minstens 14.500 van mensen in het Vlaams Gewest, 2.500 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 8.000 in het Waals Gewest - te verzamelen kan de persoon gehoord worden over het onderwerp in de bevoegde parlementaire commissie. 

Ook wie gewoon een petitie wil indienen zonder in een parlementaire commissie te worden gehoord, kan terecht op het platform. Een petitie moet een concrete vraag, een voorstel of een standpunt bevatten dat binnen de federale bevoegdheden valt.

"Het parlement is de voorbije jaren geëvolueerd. Er werden al heel wat belangrijke hervormingen doorgevoerd en er wordt in die richting voortgewerkt om plaats te maken voor een nieuwe dynamiek. Burgerparticipatie staat bovenaan het prioriteitenlijstje", klinkt het nog in het persbericht. 

Het nieuwe petitieplatform is een initiatief van Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS), minister van Democratische Vernieuwing David Clarinval (MR), staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) en Sophie De Wit (N-VA), voorzitster van de Kamercommissie Verzoekschriften. 

Europees burgerinitiatief

Op Europees niveau bestaat zo'n platform al langer via het Europees burgerinitiatief. Burgers van de EU-landen kunnen zo een wetsvoorstel indienen bij de Europese Commissie. 

Ook daar moet het initiatief aan een aantal voorwaarden voldoen. Het voorstel moet worden ingediend door een organisatiecomité, bestaande uit ten minste 7 burgers uit ten minste 7 verschillende EU-landen. Ten minste een miljoen EU-burgers moeten het voorstel ondertekend hebben met een minimumaantal in minstens 7 landen. 

De ondertekenaars moeten oud genoeg zijn om in eigen land te mogen stemmen voor de Europese parlementsverkiezingen. In België is dat 18 jaar. Als aan deze voorwaarden voldaan is, mogen initiatiefnemers het voorstel toelichten in het Europees Parlement. 

Meest gelezen