Nicolas Maeterlinck

Vilvoorde moet daklozenopvang voortaan helemaal zelf betalen

De stad Vilvoorde moet haar daklozenopvang voortaan helemaal zelf betalen. Tot vorig jaar kreeg de stad daarvoor nog 30.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Maar die subsidie is weggevallen door de recente staatshervorming. Daardoor zijn provincies niet meer bevoegd voor onder andere daklozenopvang. 

Vilvoorde krijgt van de provincie Vlaams-Brabant geen subsidies meer voor de opvang van daklozen. Dat is het gevolg van de staatshervorming. Die laat niet meer toe dat provincies subsidies geven voor daklozenopvang. Vilvoorde mist hierdoor 30.000 euro.

Streep door de rekening

"Dit is een flinke streep door de rekening", zegt schepen Fatima Lamarti (SP.A). We moeten dit bedrag nu elders uitsparen. Dat is jammer, want door het uitblijven van de erkenning van Vilvoorde als centrumstad missen we ook veel andere subsidies", aldus de schepen. "We kunnen niet anders dan dit nu zelf financieren en hopen op subsidies van de Vlaamse of federale overheid."

Tiental plaatsen

Vilvoorde voorziet winteropvang voor een tiental daklozen. Die is nu ondergebracht in het voormalige rusthuis Ter Linden, in het centrum van de stad. "We bieden de mensen daar het klassieke bed, brood en bad aan", licht de schepen toe. Ze krijgen een warme maaltijd, kunnen slapen en 's morgens douchen. "Hoeveel daklozen er in Vilvoorde zijn, is moeilijk in te schatten. Maar de ervaring leert dat onze tien plaatsen doorgaans volstaan. Als het een zachte winter is bijvoorbeeld, bieden maar weinig mensen zich aan", aldus de schepen.

Meest gelezen