Nieuwe meting toont aan: minder lood in bloed van kinderen in buurt van Umicore-fabriek, maar nog steeds hoge waarden

De loodgehaltes in het bloed van kinderen die in de buurt van de Umicore-fabriek in Hoboken wonen zijn verbeterd ten opzichte van de meting in het voorjaar. Dat blijkt uit een rapport van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Toch blijft de opvolging van de loodblootstelling belangrijk.

Sinds 1978 wordt het loodgehalte in het bloed van kinderen die in de buurt van de Umicore-fabriek wonen gemeten. Het gaat om de wijk Moretusburg-Hertogvelden in Hoboken. De veilige grenswaarde is 5 microgram lood per deciliter bloed. Doorheen de jaren daalden de loodgehaltes altijd tot in het voorjaar van 2020 plots bleek dat de gemiddelde waarde op 6 microgram lag. 

Nieuwe meting

In oktober en november werd er een nieuwe meting gehouden.  243 kinderen namen deel aan het onderzoek. Dat is zo'n 60 procent van alle kinderen in de wijk. Nooit eerder namen er zoveel kinderen deel.

Het gemiddelde loodgehalte bedroeg deze keer 4,12 microgram lood per deciliter bloed. Dat is een daling ten opzichte van het voorjaar en dus goed nieuws. Minder goed nieuws is dat de waarde nog steeds hoger is dan de gemiddelden van in 2018 en in 2019 en dat er ook een duidelijk verschil is tussen kinderen die in en buiten de wijk wonen. In totaal had één kind op vier een loodgehalte in het bloed dat boven de refentiewaarde lag van 5 microgram.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt dat opvolging van de kinderen in de wijk nodig is om hun gezondheid te beschermen. Langdurige blootstelling aan lood kan schade veroorzaken aan het zenuwstelsel en kan gedragsproblemen en verminderde intelligentie veroorzaken.

Meest gelezen