Nieuwe afspraken tussen scholen en politie LRH: “We willen een veilige schoolomgeving garanderen”

De politie van Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft samen met de secundaire scholen uit die zone een nieuw scholenprotocol opgesteld. Zo'n protocol bestond al verschillende jaren in de politiezone maar dat was vooral een oplijsting van rechten en plichten.

Met het nieuwe protocol wil de politie samenwerken met de scholen als het gaat om bijvoorbeeld pesten, diefstallen of drugsfeiten. “We willen voorkomen dat dit gebeurt in de scholen”, legt de voorzitter van het politiecollege Steven Vandeput uit. “Een school moet te allen tijde een veilige plek zijn voor leerlingen en leerkrachten. Maar wanneer het toch misloopt, is het belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen de scholen en de politie, zodat we op tijd kunnen ingrijpen.”

Vast aanspreekpunt

Tegelijkertijd wordt er ook werk gemaakt van een betere communicatie tussen politie en scholen. Daarvoor is aan elke secundaire school een scholeninspecteur en een jeugdrechercheur toegewezen. Op die manier heeft iedere school altijd zijn vast aanspreekpunt. 

Ook voor de scholen is deze samenwerking een vooruitgang. Catherine Mulders, adjunct-directeur van Campus Hast: “We ervaren de politiezone LRH als een erg waardevolle partner om jongeren te sensibiliseren, maar ook voor hun tussenkomsten als er iets gebeurt. Dit protocol biedt ons een goede handleiding om een veilige schoolomgeving te garanderen.”

Meest gelezen