Open VLD-voorzitter: "Kilometerheffing is logisch idee, maar Brussel kan dat niet solo invoeren zonder compensatie"

De slimme kilometerheffing die het Brussels Gewest wil invoeren brengt de Vlaamse liberalen in een ongemakkelijke positie. De Vlaamse regering reageert zeer afwijzend op de heffing, terwijl Open VLD net deel uitmaakt van zowel de Brusselse als de Vlaamse regering. Vanuit de Waalse regering reageren de Franstalige liberalen dan weer furieus op het Brusselse plan. "Er moet nu overlegd worden tussen de regio's", luidt de reactie bij Open VLD waarmee de partij de kwestie probeert te evacueren. Tegelijk stellen de partijkopstukken eisen voor dat overleg: "De Vlaamse pendelaar mag niet extra belast worden".

Vanaf 2022 zou iedereen die met de wagen in Brussel rijdt een kilometerheffing moeten betalen. Daarmee wil de Brusselse regering de filedruk en de bijhorende milieuproblemen aanpakken. De nieuwe heffing past binnen een hervorming van de Brusselse verkeersfiscaliteit. Zo zal de verkeersbelasting in Brussel worden afgeschaft, als compensatie voor de nieuwe heffing. Maar die afschaffing geldt dus niet voor de pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië die zo dreigen dubbel te zullen moeten betalen. 

De Brusselse regering (bestaande uit groenen, socialisten en de Vlaamse liberalen) heeft het plan al goedgekeurd en wil nu met de andere gewesten overleggen. Daar knelt het schoentje voor de Vlaamse liberalen, die zowel in de Brusselse als in de Vlaamse regering zitten. Brussels Open VLD-minister Sven Gatz verdedigt het plan van de kilometerheffing. En hij voegt er meteen aan toe: "Dit voorstel vormt de basis voor overleg met Vlaanderen en Wallonië".

(lees verder onder tweet)

Alleen is het de vraag hoe vlot dat overleg zal verlopen, want de Vlaamse regeringspartijen reageerden gisteren meteen zeer kritisch op de Brusselse kilometerheffing. Onder hen ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, partijgenoot van Sven Gatz. Ook zij verwees naar het overleg dat nu moet volgen, maar toonde ook meteen de grenzen aan van dat overleg. "Een louter eenzijdige heffing ingevoerd door een gewest ten nadele van een ander gewest kan voor mij niet en daar zal ik me tegen blijven verzetten".

Open VLD-partijvoorzitter Egbert Lachaert sloot zich daar vanmorgen bij aan, in een reactie op Twitter. "Het voorstel ligt nu op tafel. Nu is het aan overleg", klinkt het. Maar ook Lachaert is meteen duidelijk dat het huidige Brusselse plan voor hem niet kan. "Brussel zal moeten aantonen dat ze hier geen pendelbelasting van maakt zonder alternatieven. Anders no go."

(lees verder onder tweet)

Compensatie voor pendelaars

In "De wereld vandaag" op Radio 1 ging Lachaert vanmiddag verder in op de kwestie. "Op zich is het logisch dat steden zoals Brussel of Antwerpen, die tot de meest filegevoelige steden ter wereld behoren, zoeken naar oplossingen om slim het verkeer te sturen. Daar zit een logica in die wij als partij kunnen begrijpen. Het enige probleem: je kan dat in ons land niet invoeren als je geen akkoord hebt met de andere gewesten."

"De consensus binnen onze partij, en dat weet Sven Gatz ook, is dat nu een overleg moet starten tussen de Brusselse regering en de andere regeringen met de bedoeling om een compensatieregeling uit te werken", aldus de voorzitter van de Vlaamse liberale partij. Komt die regeling er niet, dan vreest Egbert Lachaert dat de Brusselse kilometerheffing een "onhaalbaar verhaal" wordt.

In het Brusselse regeerakkoord staat overigens dat de Brusselse regering een "verlangen" heeft om een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten te sluiten met het oog op de invoering van een intelligente kilometerheffing. Erg dwingend klinkt dat "verlangen" niet. "Als dat verlangen niet tot realiteit komt, dan moet men realistisch zijn, dan kan men dat niet eenzijdig doorzetten. Dat hebben wij ook met Sven Gatz besproken", zegt Lachaert. "Als men toch eenzijdig zou doorzetten, dan is het standpunt op Vlaams niveau heel duidelijk. Dan zal men daar alle middelen voor inzetten om dat te verhinderen.”

Beluister Egbert Lachaert in "De wereld vandaag" op Radio 1 (en lees verder onder audiofragment):

"Als het overleg niet lukt, zal die stadstol er niet komen"

Ook bij federaal vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) klinkt er een no pasaran. "Als je dat instrument (een slimme kilometerheffing, red.) bekijkt op zijn totaliteit, kan dat interessant zijn. Maar dat geïsoleerd invoeren enkel in Brussel met als gevolg dat de pendelaar uit Vlaanderen fors meer belasting moet betalen, dat zal voor ons niet passeren."

Van Quickenborne verwijst eveneens naar het overleg tussen de regio's. "Ofwel lukt dat overleg en dan kunnen we een systeem invoeren best voor het ganse land. Ofwel lukt dat overleg niet en dan zal die stadstol er niet komen."

Binnen Open VLD is men het idee van een slimme kilometerheffing op zich dus wel genegen.  "Je moet daar een intellectueel debat over hebben", laat voorzitter Lachaert optekenen. "Ik denk dat soms de moed ontbreekt om te durven zeggen dat je naar nieuwe paden moet kijken om de files in ons land op te lossen. Als ik nu sommige cartoons en acties op sociale media zie van N-VA en soms zelfs van onze zusterpartij MR... Laat ons het populisme achterwege laten."

Soms ontbreekt de moed om te durven zeggen dat je naar nieuwe paden moet kijken om de files in ons land op te lossen

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert

Het is evenwel onrealistisch dat er in de rest van het land op filegevoelige plaatsen een slimme kilometerheffing termijn zal komen op korte termijn, beseft ook Lachaert. "Het staat niet in het Vlaams regeerakkoord. Ik stel vast dat sommige partijen dat laten vallen hebben en daar niet meer over willen praten."

Vraag is of er tegen 2022, wanneer Brussel de heffing wil invoeren, een oplossing uit de bus zal komen, bijvoorbeeld in de vorm van een compensatie voor de pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië. 

Bekijk de reactie van federaal vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD): 

Videospeler inladen...

Meest gelezen