2020 Getty Images

Verenigd Koninkrijk wil uitstoot broeikasgassen sterk terugdringen

Het Verenigd Koninkrijk wil de uitstoot van broeikasgassen dit decennium met meer dan twee derde verminderen. Volgens de Britse regering gaat het om de snelste reductie van alle grote economieën. 

Doel is de uitstoot tegen 2030 met 68 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. In 2050 moet het land koolstofneutraal zijn.

Het Verenigd Koninkrijk bereidt zich voor om mede-gastheer te zijn tijdens een klimaattop die op 12 december wordt gehouden. "Vandaag nemen we het voortouw met een ambitieuze nieuwe doelstelling om onze uitstoot tegen 2030 te verminderen, sneller dan welke grote economie dan ook", zei de Britse premier Boris Johnson in een verklaring.

"Maar dit is een wereldwijde inspanning, en daarom dringt het VK er bij wereldleiders op aan om als onderdeel van de klimaattop van volgende week hun eigen ambitieuze plannen naar voren te brengen om de uitstoot te verminderen en netto nul-doelen vast te stellen", aldus de minister-president.

Johnson onthulde vorige maand plannen voor "een groene industriële revolutie" die 250.000 banen zal creëren en ondersteunen. Het plan bevat een verbod op de verkoop van nieuwe auto's op benzine en diesel, een verviervoudiging van offshore windenergie en opschaling van de waterstofproductiecapaciteit, allemaal binnen het decennium.

Meest gelezen