Belgen met laag loon krijgen korting op energiefactuur, armoedenetwerk: "Meer nodig dan tijdelijke coronamaatregel"

De federale regering breidt vanaf februari tijdelijk de doelgroep van het zogeheten sociaal energietarief uit. Daardoor zullen gezinnen met een laag inkomen minder voor elektriciteit en gas moeten betalen. "Een half miljoen gezinnen krijgen al voordelige tarieven", zegt Energie-minister Tinne Van der Straeten (Groen). "En daar komen nu een jaar lang een half miljoen mensen bij." Het Belgische Netwerk Armoedbestrijding wil structurele oplossingen.

Wie het financieel moeilijk heeft en bijvoorbeeld van een leefloon leeft, heeft recht op een sociaal energietarief. Dat is altijd de laagste commerciële prijs op de markt. Het sociaal tarief stijgt dus ook als marktprijs de hoogte in gaat. Maar gelijk welke leverancier je hebt, je betaalt sowieso de goedkoopste formule. "In totaal helpt het sociaal tarief op dit moment zo'n 500.000 gezinnen om hun energiefacturen te betalen", weet minister van Energie Tinne Van der Straeten.

Bekijk hier de reportage van "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Hun problemen zullen niet in 1 jaar tijd opgelost zijn

Caroline Van der Hoeven van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Verhoogde tegemoetkoming

"Maar op dit moment is het sociaal tarief enkel toegankelijk voor mensen die bepaalde tegemoetkomingen of uitkeringen ontvangen", gaat de minister verder. Zo komen personen met "een statuut" in aanmerking: gezinnen met een gehandicapt kind bijvoorbeeld, of mensen met een leefloon of ouderen met een inkomensgarantie. 

Volgens minister Van der Straeten vallen er op die manier heel wat mensen (die zo geen statuut hebben) uit de boot, zoals een grote groep gepensioneerden, alleenstaanden en eenoudergezinnen die het moeilijk hebben om rond te komen. Daarom wordt het sociaal tarief nu uitgebreid en automatisch toegekend aan iedereen die een "verhoogde tegemoetkoming" ontvangt. "Concreet betekent het dat wiens inkomen minder dan 1640 bruto per maand bedraagt, vanaf februari toegang krijgt tot het sociaal tarief", zegt Van der Straeten. De toekenning gebeurt automatisch, mensen moeten het niet aanvragen.

Er komen structurele oplossingen, maar eerst lenigen we een acute nood

Minister van Energie Tinne Van der Straeten

"Het zijn mensen die tijdens de coronacrisis heel kwetsbaar zijn, en we nu willen helpen", onderstreept de minister. Een extra 447.000 gezinnen zouden in aanmerking komen door de uitbreiding, daar zitten heel wat mensen met een laag pensioen bij maar ook alleenstaanden. "Het aantal gezinnen dat gebruik kan maken van het sociaal tarief wordt dus verdubbeld, naar 1 miljoen", aldus de minister. Dat komt ongeveer overeen met het aantal gezinnen in energiearmoede.

Hoeveel bespaar je met het sociaal tarief?

Hoeveel je met het sociaal tarief bespaart (als je er voor in aanmerking komt), hangt af van je woonplaats. Als je op een plek woont (zoals grote delen van West-Vlaanderen) met relatief hoge distributiekosten, dan is het verschil met het sociaal tarief groter en kan je meer besparen.

We nemen het voorbeeld van Véronique, een zuinige alleenstaande dame die in De Panne woont. Ze is ziek en moet veel medische facturen betalen. De dienst Samenlevingsopbouw berekende dat op een jaarlijkse elektriciteitsfactuur van zo'n 425 euro, Lea een korting krijgt van 251 euro. Da's een korting van meer dan de helft. Haar gasfactuur wordt verminderd van 383 euro naar 96 euro, een besparing van 286 euro.

Tijdelijk corona-cadeau

Energiearmoede is al langer een probleem. 1 op de 5 Belgische gezinnen kan de energiefacturen niet betalen. Ook voor de waterfactuur, wat een regionale bevoegheid is, moeten sommige gezinnen heel diep in de buidel tasten. Toch zal de federale hulp maar tijdelijk zijn. De uitbreiding gaat in vanaf februari en geldt een jaar lang. "We trekken voor deze tijdelijke maatregel 176 miljoen euro uit, het aantal mensen dat vanaf februari een voordelig tarief krijgt, wordt dan verdubbeld", onderstreept Van der Straeten. 

Na een jaar zullen een half miljoen gezinnen hun energiefactuur dus weer zien stijgen. Maar hun financiële situatie zal er niet per se op verbeterd zijn, de energiearmoede lonkt dan weer. "Het gaat hier over mensen die voor en na de coronacrisis ook in moeilijkheden zitten", zegt Caroline Van der Hoeven van het Belgische Netwerk Armoedebestrijding. "Hun problemen zullen niet in een jaar tijd opgelost zijn, zeker niet in tijden van corona. Het wordt aangekondigd als een tijdelijke coronamaatregel, maar waar we echt nood aan hebben zijn structurele maatregelen", zegt ze.

Minister Van der Straeten hoopt werk te kunnen maken van een structurele aanpak. "We lenigen nu een acute nood, want ze hebben hun situatie alleen maar erger zien worden door de coronacrisis", benadrukt de Energie-minister. "Tegelijkertijd blijven we werk van maken van een structureel beleid en oplossingen rond energiearmoede. Ik hoop dat we in de toekomst meer preventieve maatregelen gaan kunnen nemen", besluit ze.

Meest gelezen