Leuvense OCMW garandeert voortaan gepaste uitvaart van iedere Leuvenaar, ongeacht overtuiging

Het OCMW van Leuven garandeert een uitvaart voor elke inwoner, ook wanneer hij of zij of de familie daarvoor het geld niet heeft. De stad zoekt momenteel een begrafenisondernemer, die dat de komende vier jaar wil doen. Tegelijk wordt de regeling aangepast. 

De stad Leuven zoekt een begrafenisondernemer die de komende vier jaar mensen wil begraven, die daarvoor zelf het geld niet hebben. De stad betaalt dan de uitvaartkosten. Dat is een wettelijke opdracht voor elk gemeente- en stadsbestuur. Leuven maakt van de gelegenheid gebruik om de criteria aan te passen.

Eenzame en arme mensen

"Afgelopen jaar hebben we via deze regeling 28 eenzame of arme mensen een uitvaart bezorgd", vertelt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden (SP.A). "Het gaat om mensen die geen familie hebben, of van wie de familie of vrienden niet kunnen bijdragen in de begrafeniskosten. We sluiten soms ook vooraf contracten af met mensen die in een OCMW-rusthuis verblijven, maar die niet genoeg pensioengeld krijgen om hun verblijf of hun begrafenis te betalen. Zo hadden we het afgelopen jaar een tiental mensen." De regeling geldt voor iedere inwoner van Leuven.

We willen mensen van alle overtuigingen een uitvaart garanderen
Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn Leuven

Nieuwe criteria

De stad maakt van de aanbesteding voor een nieuw contract gebruik om de criteria uit te breiden. "We willen mensen van alle overtuigingen een uitvaart garanderen", zegt Verlinden. "We vragen daarom bijvoorbeeld dat de begrafenisondernemer een uitvaart kan verzorgen voor alle geloofsovertuigingen, maar ook voor vrijzinnigen. De uitvaarten vinden in principe in Leuven zelf plaats, tenzij de overledene vooraf te kennen gaf dat hij of zij elders wil begraven worden, bijvoorbeeld in een familiegraf buiten de stad."

Meest gelezen