Parket Antwerpen: "Volgende week verschijnen overtreders van lockdownfeestjes voor de rechter"

Volgende week starten in Antwerpen de eerste themazittingen over lockdownfeestjes. "De tijd van GAS-boetes is voorbij. Wie door de politie op zo'n feestje betrapt wordt, krijgt meteen een proces-verbaal en wordt gedagvaard voor de rechter", zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen op Radio 2 Antwerpen. De boetes kunnen oplopen tot 4.000 euro. 

Wie in Antwerpen betrapt wordt op een lockdownfeest en de coronaregels overtreedt, krijgt meteen een proces-verbaal. Overtreders zullen sowieso voor de rechter verschijnen, zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen in "Start Je Dag": "Als we die processen-verbaal binnenkrijgen van de politie, zullen we de betrokkenen dagvaarden. Volgende week maandag, dinsdag en woensdag vinden op de politierechtbank de eerste themazittingen plaats."

Op die drie dagen zullen 122 mensen voor de rechter verschijnen, die betrapt werden op in toaal 17 lockdownfeesten. "De straffen die in deze dossiers kunnen gevorderd worden, gaan van een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en geldboetes van 208 tot 4.000 euro. Daar komen ook nog eens gerechtskosten bij. Een lockdownfeestje bijwonen of organiseren heeft dus zware gevolgen."

De straffen kunnen oplopen tot 3 maanden cel en tot 4.000 euro boete. Mensen moeten beseffen dat ze niet ongestraft wegkomen.

Kristof Aerts - Parket Antwerpen

Strengere straffen voor organisatoren feestjes

De tijd dat je enkel een GAS-boete riskeerde, is voorbij. "Bij de start van de tweede lockdown hebben we voor een andere aanpak gekozen. We hebben ook heel duidelijk aangekondigd dat die lockdownfeesten veel strenger bestraft zullen worden. We hebben nu gekozen om daarvoor onmiddellijk te dagvaarden voor de politierechtbank en dat maakt dat je daar dus ook strengere straffen kan krijgen."

De straffen voor de rechter zullen voor elke overtreder anders zijn. "We kunnen per persoon aparte straffen eisen", zegt Aerts. "Hoe hoog die zullen zijn, is nog niet duidelijk, maar het spreekt voor zich dat organisatoren die bewust in deze tijden zulke feesten inrichten, mogelijk strenger gestraft zullen worden."

Het parket hoopt dat de eerst themazittingen volgende week een waarschuwend effect zullen hebben met het oog op de eindejaarsfeesten: "Misschien zullen sommige mensen nu wel de klik maken, dat ze er niet zomaar ongestraft mee weg kunnen komen in deze periode. Het is voor iedereen moeilijk, we moeten allemaal ons best doen", besluit Aerts op Radio 2 Antwerpen.

Meest gelezen