Minister van Financiën Van Peteghem.

Raad van State heeft kritiek op herwerkte effectentaks

De Raad van State heeft op twee punten kritiek op de effectentaks die de regering wil invoeren. Dat meldt De Tijd, en is bevestigd aan onze redactie.

Het plan om een taks in te voeren op effectenrekeningen waar meer dan 500.000 euro op staat dateert al van de vorige regering. Die wilde op die manier een financiële bijdrage van de rijken vragen,  maar de wet werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof.  

In het nieuwe regeerakkoord werd de "grotere bijdrage van de sterkste schouders" opnieuw opgenomen en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zette zich meteen aan het werk om de effectentaks aan te passen aan de kritiek van de Raad van State. 

In de nieuwe versie van de tekst zijn het niet langer personen met een effectenrekening, maar de rekeningen zelf die met een taks van 0,15 procent belast worden. Het gaat om rekeningen met een minimumbedrag van 1 miljoen euro en ook rechtspersonen zijn toegevoegd. Aandelen op naam zijn nog altijd uitgesloten. Om te vermijden dat titularissen hun rekening spreiden of verlagen om aan de belasting te ontsnappen, werd een strenge antimisbruikbepaling ingebouwd.

Knelpunten

Het advies van de Raad van State over de nieuwe taks is milder, maar toch zijn er nog twee belangrijke knelpunten. Zo is de minimumdrempel van 1 miljoen euro niet voldoende beargumenteerd. De raad zegt dat een drempel van 1 miljoen euro niet noodzakelijk strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, maar dat moet dan goed worden onderbouwd.

Zo blijft de Raad het moeilijk hebben met het feit dat een persoon met meerdere rekeningen van pakweg 900.000 euro niet belast wordt, terwijl meerdere personen die samen een rekening aanhouden van 1,1 miljoen, wel de taks moeten betalen.

Kritischer is de Raad over de antimisbruikregeling, die grondig herzien moet worden.  Volgens de antimisbruikbepaling moeten titularissen van een rekening aantonen dat ze andere motieven hebben dan de ontwijking van de effectentaks, wanneer ze hun rekeningen splitsen. De Raad vindt het echter te ver gaan dat het splitsen of verlagen van de bedragen op een effectenrekening als misbruik gezien wordt. Het kan bijvoorbeeld ook om een spreiding van de risico's gaan.

Het advies van de Raad van State wordt morgen besproken binnen de regering-De Croo. Het wetsontwerp zal nog beter beargumenteerd worden om aan de bezwaren tegemoet te komen, zodat een totale vernietiging van de tekst vermeden wordt. 

Meest gelezen