Vlaamse organisaties vragen andere aanpak vluchtelingen in Duinkerke

 

Diverse Vlaamse vluchtelingenorganisaties hebben in een open brief aan de burgemeester van Duinkerke hun verontwaardiging geuit over de aanpak van vluchtelingen in de Franse gemeente. Ze vragen een snelle, structurele en menswaardige oplossing.

Voor honderden vluchtelingen die in het Franse Duinkerke verblijven, dreigt het opnieuw een winter in barre en mensonwaardige omstandigheden te worden, aldus de vzw Humain. De voorbije jaren zorgde de gemeente voor winteropvang voor deze mensen in de lokale gymzaal. Dit jaar wil de burgemeester echter pas opvang voorzien zodra de temperatuur onder de - 5 graden Celsius duikt.

"Om en bij de 500 mensen, waaronder een aantal minderjarigen, trachten te overleven in open lucht terwijl de dagen en vooral de nachten steeds kouder worden. Ze hebben slechts één aansluitingspunt met stromend water en er is enkel eten als ngo's en vrijwilligers langskomen", getuigt Sarah Verhofstadt mede-oprichter van vzw Humain.

Humain dringt er in de open brief op aan dat de burgemeester terugkomt op zijn beslissing om pas vanaf -5 graden opvang aan te bieden. "Wij vragen de burgemeester met aandrang voor een snelle oplossing zodat de rechten van mensen op de vlucht in zijn gemeente niet langer geschonden worden. Ieder mens heeft recht op waardigheid, humanitaire hulp, bescherming en veiligheid", besluit Verhofstadt. De open brief is ondertekend door veertien organisaties en onder meer ook Europees Parlementslid Hilde Vautmans.

Meest gelezen