Zone 30 zit in de lift: "Werkt goed mits extra maatregelen en controle"

Meer en meer Vlaamse gemeenten voeren in hun dorpskernen een zone 30 in, in navolging van andere grote steden. Dat schrijft de Standaad vandaag. "Het is alleen een succes als er ook structurele en begeleidende maatregelen genomen worden", zegt Steven Mathei, burgemeester van Peer. 

Peer en Zutendaal zijn met hun zone 30 in de dorpskern koplopers. In beide gemeenten geldt een zone 30 in het centrum, in combinatie met een fietsstraat, of meerdere fietsstraten. "We hebben al een poosje terug de aanzet gegeven, maar telkens in combinatie met andere maatregelen", zegt burgemeester Steven Mathei (CD&V) van Peer. "In het centrum is dat gecombineerd met een fietsstraat, en is ook de inrichting van het centrum daarop afgestemd, en is er ook een trajectcontrole om te kijken of die snelheid wordt gerespecteerd. En we zien dat de snelheid sinds die maatregelen, een stuk naar beneden is gegaan. Het is verkeersveiliger, maar je moet een goede inrichting en een zekere controle hebben."

Variabele zone 30 aan scholen

Ook in omgeving van scholen werd zone 30 ingevoerd met daar dezelfde resultaten: "Op sommige plaatsen hebben we daar een variabele zone 30 ingevoerd. Tijdens de schooluren geldt een zone 30, maar bijvoorbeeld niet in het weekend, dan gaat het naar zone 50",  gaat Mathei verder. "Je moet er ook niet te gek mee omspringen en alle straten zone 30 maken. Je moet het specifiek en op een goede manier invoeren, en dan denk ik dat er een draagvlak voor is."

Uit onderzoek blijkt dat een verlaging van 50 naar 30 kilometer in dorpskernen het aantal verkeersdoden en -gewonden tot een derde doet dalen.  Twee kilometer in zone 30 rijden kost de automobilist 1,5 minuut extra tijd.

Meest gelezen