Gouverneur Jos Lantmeeters vraagt aandacht voor het welzijn van de Limburgers

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters houdt de jaarlijkse beleidsverklaring een pleidooi voor het welzijn van de Limburgers. Hij startte als gouverneur in september, in volle coronacrisis. En die coronacrisis heeft invloed op zijn plannen voor het komende jaar.

"Morgen ben ik precies 100 dagen gouverneur", zegt Jos Lantmeeters. "Het was niet evident om in deze tijden aan deze nieuwe opdracht te beginnen, maar ik ben er klaar voor."

Er moet meer aandacht zijn voor het sociaal en psychisch welzijn van de mens

Gouverneur Jos Lantmeeters

De coronacrisis heeft veel leed veroorzaakt, maar toch wil de gouverneur niet pessimistisch klinken. "We moeten ons focussen op de toekomst, en daarbij is zeker het welzijn van de Limburgers belangrijk. Er moet meer aandacht zijn voor het sociaal en psychisch welzijn van de mens. Dat het goed gaat met de bedrijven is belangrijk, maar ik wil aan de provincieraadsleden toch ook vragen om het welzijn van de burgers in rekening te brengen."

Referentieregio Limburg

Daarnaast ligt de refentieregio op tafel, die in Limburg samenvalt met de provinciegrenzen. Op dit moment overlegt de gouverneur met alle Limburgse burgemeesters hoe zij de invulling hiervan zien. "De gemeenten zien dit als een kans om de burgemeesters meer zeggenschap te geven. Ze zien het als een stimulans om samen te werken met buurgemeenten, wat wel een voorbode zou kunnen zijn voor fusies. Ik wil aan de provincieraad vragen om daarover mee in gesprek te gaan, en we kunnen elkaar daarin perfect aanvullen."

Een concreet plan om meer samen te werken, is het burgemeestersparlement: "Het burgemeestersparlement is een logisch gevolg van de samenwerking tussen de gemeenten. Als Limburg 1 regio wordt, dan kunnen de 42 burgemeesters samen beslissingen nemen voor alle gemeenten." Het burgemeestersparlement, dat voortaan door het leven zal gaan als de “Regio Raad Limburg”, zal in het voorjaar van 2021 voor de eerste keer samenkomen.

Meest gelezen