Meer jongeren met een migratie­achtergrond van buiten de Europese Unie stromen door naar het hoger onderwijs

Jongeren met een migratieachtergrond van buiten de Europese Unie stromen nu makkelijker door naar het hoger onderwijs dan vijftien jaar geleden. Hun aandeel is sinds 2003 van zo'n 20 procent naar 40 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Leuvense HIVA-instituut.

De onderzoekers wilden weten wat nu de effecten zijn van het Gelijke OnderwijsKansenbeleid (GOK-beleid) uit 2003.  Dat geeft meer geld en lestijden aan scholen met veel kansarme leerlingen. 

Een van de opmerkelijke resultaten is dat minder migrantenjongeren de school verlaten zonder diploma. Dat komt omdat de scholen de voorbije vijftien jaar meer hebben ingezet op het welbevinden van hun leerlingen. 

Hoger onderwijs

Vooral kansarme jongeren zijn daardoor langer op school gebleven, en zodra ze hun diploma secundair onderwijs haalden, was ook de stap naar het hoger onderwijs makkelijker, zegt professor Ides Nicaise. 

"Vooral leerlingen met een migratieachtergrond van buiten de Europese Unie stromen veel meer dan vroeger door  naar het hoger onderwijs,  hun deelname  aan het hoger onderwijs is verdubbeld ten opzichte van het begin van deze eeuw", zegt Nicaise. 

Studieoriëntering

De onderzoekers keken ook naar de studieoriëntering in het secundair onderwijs. Meer dan 8 op 10 kansarme jongeren komen vóór hun 15 jaar in het tso of bso terecht, terwijl omgekeerd meer dan 8 op 10 van de kansrijkste jongeren in het aso zitten.

Toch merkten de onderzoekers tussen 2003 en 2015 een lichte verschuiving: méér kansarme jongeren belanden in het aso, en méér kansrijken kiezen voor het tso of bso.

Door corona dreigen alle inspanningen van de voorbije 15 tot 20 jaar verloren te gaan

Professor Ides Nicaise, HIVA

Ongelijkheid blijft erg groot

Maar ondanks deze kleine stappen vooruit blijft de ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs erg groot, zegt Nicaise en hij geeft een aantal cijfers die dat aantonen.

Zo hebben de armste vijftienjarigen nog altijd een leerachterstand van 3 schooljaren ten opzichte van hun meest kansrijke leeftijdgenoten. En het risico op vroegtijdig de school verlaten zonder diploma blijft nog altijd vier keer hoger bij kansarme leerlingen dan bij andere jongeren.

Maar vooral de coronacrisis baart de onderzoekers grote zorgen want die treft vooral de meest kwetsbare kinderen en jongeren. "Door corona dreigen alle inspanningen van de voorbije 15 tot 20 jaar verloren te gaan", zegt Nicaise. 

 

 

 

 

Meest gelezen