fotografie peter Hilz (C)

Minderheden en rolstoelgebruikers structureel gediscrimineerd op Antwerpse huurmarkt

Op de professionele huurwoningmarkt van Antwerpen is er sprake van structurele discriminatie van etnische minderheden en rolstoelgebruikers. Dat wijst een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in opdracht van het stadsbestuur uit. Het gaat om de nulmeting met praktijktesten die het stadsbestuur wilde doen om de eventuele discriminatie op de huurmarkt in kaart te brengen, zodat er vervolgens een gericht beleid kan worden gevoerd. 

Het onderzoek vond plaats tussen oktober 2019 en oktober 2020 en draaide rond 3.481 academische correspondentietesten, de geschreven variant van praktijktesten. De onderzoekers reageerden op bestaande huuradvertenties op Immoweb en Zimmo met telkens twee fictieve kandidaat-huurders: de testpersoon had een kenmerk waartegen gediscrimineerd kon worden, de controlepersoon niet. Op alle andere aspecten waren de test- en controlepersoon identiek hetzelfde. Nadien werden de reacties van de vastgoedmakelaars per mail, sms of voicemail bijgehouden en geanalyseerd.

De resultaten tonen volgens de onderzoekers zwart op wit aan dat vastgoedmakelaars in Antwerpen significant minder kandidaten met een niet-Belgische naam uitnodigden voor een plaatsbezoek dan kandidaten met een Belgisch klinkende naam. 

Bij mannen van niet-Belgische origine was de nettodiscriminatiegraad 19 procent, bij vrouwen 15 procent. Rolstoelgebruikers werden zelfs in 36 procent van de gevallen gediscrimineerd. Niet alleen vinden die laatsten zeer moeilijk een woning die ze kunnen huren, vaak zien makelaars ook de wettelijk beschermde "redelijke aanpassingen" die de huurkandidaten indien nodig op eigen kosten willen doen niet zitten. Opvallend is ook dat mannen in het algemeen vaker werden uitgenodigd dan vrouwen.

Tegenover personen met een mentale beperking en tegen homoseksuele of lesbische koppels stelden de onderzoekers geen discriminatie vast: zij bleken even veel kans te maken op een plaatsbezoek als kandidaten zonder een mentale beperking of als heteroseksuele koppels.

Schepen Bachar: "Verbeterplan zal veel veranderen"

Antwerps schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar (SP.A) zegt niet verrast te zijn over de resultaten van de praktijktesten, "maar ik ben ervan overtuigd dat het verbeterplan dat we samen met makelaarsorganisaties zullen opstellen al veel zal veranderen", stelt hij.

"Dit was een speerpunt van het bestuursakkoord, omdat we willen dat elke Antwerpenaar die een woning wil huren even veel kans maakt daarop", zegt Bachar over de praktijktesten. "Deze testen waren niet nodig om te weten dat er discriminatie is, dat wisten we wel, maar wel om een goed zicht te krijgen op de situatie."

Aan sanctionering denkt het stadsbestuur nog niet. "Wij weten als stadsbestuur ook niet om welke makelaars het gaat", zegt Bachar. "Praktijktesten zijn voor ons geen flitspaal. We gaan samen met de makelaarsorganisaties een plan van aanpak opstellen en dan zullen we op het einde van de rit een opvolgmeting houden. Als daaruit zou blijken dat er toch nog veel discriminatie is, kunnen we nog bekijken wat de mogelijkheden zijn."

Groen: "Bevestiging van wat iedereen weet"

Volgens oppositiepartij Groen bevestigt dit onderzoek "wat iedereen weet": er is een probleem met discriminatie op de woonmarkt in Antwerpen. De partij vraagt nu "eindelijk actie" van het stadsbestuur. "De tijd van enkel sensibiliseren is nu voorbij", zegt gemeenteraadslid Ikrame Kastit.

"Dat zes op de tien makelaars niet discrimineren, is mooi", zegt Kastit. "Dat vier op de tien makelaars dat wél doen, is erg problematisch in een stad als Antwerpen, waar de meerderheid van de inwoners bestaat uit minderheden."

"Dat er hardnekkig wordt gediscrimineerd op de woonmarkt, wordt nu voor de zoveelste keer bewezen", vindt Kastit. "Er moet een duidelijk signaal komen naar de hardleerse overtreders. Ik reken op schepen Bachar om zijn tanden te laten zien. Elke Antwerpenaar verdient het om met evenveel respect behandeld te worden."

Uit een onderzoek van "Terzake" in het voorjaar bleek dat discriminatie op de huurmarkt een breed fenomeen in Vlaanderen is. De reportage die ons magazine toen maakte, kan je hieronder bekijken:

Videospeler inladen...

Meest gelezen