Raad van State verwerpt verbod op erediensten: "Er moet opnieuw iéts mogelijk worden"

Het verbod op erediensten als onderdeel van de coronamaatregelen gaat te ver. Dat oordeelt de Raad van State na een klacht van Joodse organisaties. Momenteel zijn zowat alle fysieke erediensten verboden, maar die maatregel moet ten laatste zondag worden aangepast zodat ze op een bepaalde manier beperkt wel mogelijk zijn. De regering zit morgen samen met de geloofsgemeenschappen. 

Begin november ging ons land opnieuw in "een gedeeltelijke lockdown" om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Een van de maatregelen was een verbod op erediensten. Enkel huwelijken en uitvaarten mogen nog plaatsvinden, in zeer beperkte kring. De maatregel was oorspronkelijk van kracht tot en met 13 december, maar dat werd van tafel geveegd op 28 november. Toen werden de maatregelen verlengd tot 15 januari volgend jaar. 

Kan niet, zo vonden enkele Joodse organisaties, die keken naar de Joodse feestdag Chanoeka en naar de uitgestelde huwelijken. Die komen in de problemen, omdat er volgens de Joodse voorschriften minstens 10 mannen tegelijk moeten kunnen bidden. Dat is niet mogelijk volgens de huidige regels, die op een huwelijk maar 5 mensen toelaten. De Raad van State oordeelt nu dat de klagers gelijk hebben. 

"Er is een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst doordat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste - bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden - te laten plaatsvinden in bepaalde gevallen, eventueel enkel op aanvraag met opgave van plaats en tijdstip."

Er is een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst 

Raad van State

Het gaat om een arrest in kortgeding, een uitspraak ten gronde moet nog komen. "Maar het is heel onwaarschijnlijk dat de Raad plots met een ander oordeel zou komen", zegt advocate Elke Cloots, die de klagers verdedigde. 

Concreet zullen erediensten in beperkte vorm dus weer mogelijk zijn vanaf 13 december, zegt Cloots. "Dat geldt voor alle geloofsgemeenschappen. Uiteraard op een veilige manier, met de maatregelen die de minister samen met de gemeenschappen zal uitwerken."

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) laat weten dat hij morgennamiddag samenzit met de verschillende geloofsgemeenschappen in ons land. "We zoeken naar een juist evenwicht tussen godsdienstvrijheid en volksgezondheid."

Meest gelezen