Vlaamse regering trekt meer dan 300 miljoen uit voor energie- en klimaatmaatregelen

De Vlaamse regering maakt meer dan 300 miljoen euro vrij voor lokale besturen die intekenen op de klimaat- en energieplannen van de Vlaamse overheid. Dat hebben Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en zijn collega van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) aangekondigd bij de voorstelling van hun lokaal Energie- en Klimaatpact.

"Er bestaat ongelooflijk veel goede wil op het lokale terrein en met de Vlaamse regering maken we extra middelen vrij om dit verder te stimuleren", zegt Vlaams minister Bart Somers (Open VLD). Het Vlaamse Energie- en Klimaatpact is een concrete uitwerking van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030, waarbij het de bedoeling is om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen. 

Bekijk hier het gesprek met Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

"In ons Vlaams Energie en Klimaatplan erkenden we al het belang van de lokale besturen en de grote uitdagingen waarvoor ze staan", aldus Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Het nieuwe pact focust op vier concrete werven:

  • 6,6 miljoen bomen extra tegen 2030, 3.300 kilometer extra hagen of houtkanten en één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners,
  • 150.000 extra collectieve energiebesparende renovaties (bijvoorbeeld voor renovatie van een hele wijk, red.) en één participatief hernieuwbaar energieproject (bijvoorbeeld een windmolenpark of een project met zonnepanelen, red.) per 500 inwoners tegen 2030,
  • 1 laadpunt voor elekrische deelmobiliteit (deelwagens bijvoorbeeld, red.) per 100 inwoners tegen 2030 en 6.600 kilometer extra fietspaden,
  • 1 vierkante meter ontharde bodem per inwoner en 1 kubieke meter meer infiltratiecapaciteit voor water per inwoner (bijvoorbeeld door het open leggen van grachten of het aanleggen van een infiltratiebekken, red.). 
Het is de bedoeling dat de Vlaamse steden en gemeenten het Vlaamse Energie- en Klimaatpact ondertekenen. In ruil maakt de Vlaamse regering meer dan 300 miljoen euro vrij: onder meer 25 miljoen voor extra elektrische deelmobiliteit, 150 miljoen extra voor fietspaden, meer dan 40 miljoen voor renovaties en meer dan 65 miljoen voor extra klimaatacties.
 
De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) reageert tevreden en gaat het pact nu verder uitwerken, samen met de steden en gemeenten.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen