Oppositie niet blij met Vlaams akkoord over betonstop: "Verantwoordelijkheid wordt afgeschoven"

Vanuit de Vlaamse oppositie komen negatieve reacties op het Vlaamse akkoord over de betonstop. Dat raakte vanmiddag bekend in de wandelgangen van het Vlaams Parlement, terwijl de officiële persmededeling pas vanavond werd uitgestuurd. Groen klaagt aan dat het akkoord vooral de prijs opdrijft en vervolgens de factuur doorstuurt naar de lokale besturen. Volgens de SP.A leidt dit akkoord niet echt tot vergroening. De Bouwunie reageert wel positief.

"Uit wat ik hoor, lijkt dit terug hetzelfde te zijn", reageert Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). "De planschade (die aan grondeigenaars moet worden betaald, red.) wordt enorm hoog en men kijkt naar de lokale besturen om die betonstop te realiseren en dus die schade te gaan betalen."

Dit lijkt me geen goede manier van werken

Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen)

Dit is niet zoals het hoort, vindt Schauvliege. "Men plaatst een soort stolp over de woonreservegebieden en laat het dan over aan de lokale besturen om te beslissen of er kan gebouwd worden of niet." Gevolg? Als er wordt beslist dat er op een perceel niet mag worden gebouwd, zal men als lokaal bestuur de planschade moeten uitbetalen.

"Ik denk dat eigenlijk de verantwoordelijkheid afschuiven is en alles in de schoot van de lokale besturen leggen. Dit lijkt me geen goede manier van werken." 

De Vlaamse Regering toont geen ambitie om echt ruimtelijk beleid te voeren en schuift de bouwshift voor zich uit

Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (SP.A)

"Met dit akkoord schuift de Vlaamse regering het ruimtelijk beleid in Vlaanderen 20 jaar voor zich uit", reageert Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (SP.A). "De realisatie van de bouwshift wordt herleid tot de woonreservegebieden, die nu over het algemeen worden verkaveld. Deze gebieden worden onder een soort stolp geplaatst.  Voor Tobback heeft dat niets te maken met vergroening of ontharding "omdat het altijd mogelijk blijft om woonuitbreidingsgebieden van onder de stolp te halen en alsnog te bebouwen."

"De Vlaamse Regering toont geen ambitie om echt ruimtelijk beleid te voeren en schuift de bouwshift voor zich uit. Ondertussen ligt de weg open voor speculanten, die grof geld kunnen verdienen als hun slecht gelegen grond wordt onteigend", aldus Tobback.

Wij spreken liever over "bouwshift" in plaats van over "betonstop"

Jean-Pierre Waeytens (Bouwunie)

"Het is in eerste instantie goed dat er een akkoord is", zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie. Hij vindt het goed dat er "correcte vergoedingen" komen voor grondeigenaars van wie de grond onbebouwbaar zal worden verklaard, maar betreurt dat er meer belastingen komen voor eigenaars van wie de grond opgewaardeerd wordt tot bebouwbaar.

Waeytens vindt het vooral belangrijk dat er kan worden gebouwd. "Wij spreken liever over "bouwshift" in plaats van over "betonstop"."

Meest gelezen