Grondwater en waterlopen worden nog altijd te veel vervuild door mest van de landbouw

Er komen nog altijd te veel resten van mest terecht in de waterlopen en het grondwater, ook in Limburg. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij en onderzoeken van de Vlaamse Landmaatschappij. 10 procent van de gecontroleerde landbouwers was vorig jaar in overtreding.

Nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij wijzen uit dat er nog altijd teveel reststoffen van mest in de waterlopen en het grondwater doordringen, vooral in Noord-Limburg is de waterkwaliteit niet goed. En dat ondanks de afspraken met de boeren in het mestactieplan. "In 2018 was afgesproken om nog slechts 5 procent overschrijdingen te hebben, maar momenteel zitten we aan 26 procent in Limburg. Het verschilt wel van streek tot streek en is bijvoorbeeld erger in regio's met veel intensieve landbouw zoals veeteelt, maar ook waar maïs, aardappelen en groenten worden geteeld. We zien in de loop der jaren dus geen verbetering, in tegendeel" aldus Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).  

Smet benadrukt nog het belang van proper oppervlakte- en grondwater. "De helft van ons drinkwater wordt uit oppervlaktewater gewonnen, de andere helft uit grondwater. Dus hoe meer vervuild, hoe meer kosten en inspanningen de drinkwaterbedrijven moeten doen om het water klaar te maken voor consumptie." 

Omgevingscontroles

Volgens de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) was vorig jaar 10 procent van de gecontroleerde landbouwers in overtreding, dit jaar tot nu toe ruim 7 procent. Maar ze voegen eraan toe  dat het niet eenvoudig is om provinciale cijfers met elkaar te vergelijken. Dat komt  omdat in sommige gebieden - waar de metingen slechte resultaten geven of de kans op verontreiniging groter is - meer gecontroleerd wordt.

 In 2019 gebeurden in Limburg 817 omgevingscontroles, waarbij 87 overtredingen zijn vastgesteld. Dit jaar waren er tot nu toe 1142 omgevingscontroles met 83 overtredingen. De meeste overtredingen in Limburg zijn bemesting tot tegen de waterloop en te veel mest op de akkers aanbrengen of op een tijdstip dat het niet is toegelaten.

Meest gelezen