Greet Van Opstal

Hoe Brussel vanaf 1/1 snelheidslimiet van 30 zal handhaven: wegen aanpassen, maar ook 310 nieuwe camera’s

Vanaf 1 januari zal je op 85 procent van het wegennet in het Brussels gewest nog maar 30 kilometer per uur mogen rijden. Op de meeste grote assen en in de tunnels blijft de limiet op 50 of 70. De Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wil de nieuwe maatregel vooral afdwingen met aanpassingen aan de weginfrastructuur. Controles en boetes zijn alleen een tijdelijk middel en zeker geen doel.

Niettemin: vanaf 1 januari moet het gewest natuurlijk wel érgens beginnen om mensen aan te zetten om minder snel te rijden. Het gewest gaat daarom op 60 plekken investeren in nieuwe vaste camera’s die je snelheid zullen controleren. Die komen zowel op plaatsen waar je straks maar 30 mag, als op drukkere wegen waar je 50 kan blijven rijden.

Daarnaast zal het gewest zelf 100 camera’s plaatsen die je snelheid meten maar je niet beboeten. Die camera’s zijn verbonden aan elektronische borden even verderop in de straat, die je vertellen hoe snel je op dat moment rijdt. Die hebben een sensibiliserend effect. De minister trekt ook geld uit voor 150 gelijkaardige radars die de 19 gemeenten zelf op hun grondgebied kunnen plaatsen.

Patrick Post

Het gewestelijk verwerkingscentrum voor verkeersboetes in Brussel krijgt twee keer zoveel personeel en de verwerking van de boetes wordt geautomatiseerd. Op die manier zal het centrum in plaats van de huidige 220.000 op termijn 600.000 boetes kunnen verwerken.

Geen echte overgangsperiode

Er komt volgens politie en parket vanaf 1 januari geen echte overgangsperiode. Wanneer de politie je in een zone 30 op een flinke overtreding betrapt, dan zal het parket die onmiddellijk behandelen en dan krijg je dus een boete in de bus. Het is echter niet de bedoeling om onredelijk op te treden. Mensen die licht over de limiet gaan, hebben in het begin weinig te vrezen. Het gewest en de politiezones gaan er immers van uit dat weggebruikers ook de nodige tijd moeten krijgen om zich aan de nieuwe limiet aan te passen.

Er komt volgens politie en parket vanaf 1 januari geen overgangsperiode

Het besluit om in het hele gewest 30 kilometer per uur in te voeren, past in het ‘Good Move’-plan, dat de strategie voor de Brusselse mobiliteit in de volgende 10 jaar zal bepalen. Naast de investeringen in extra openbaar vervoer wil Van den Brandt de straten van Brussel teruggeven aan zijn bewoners en kwetsbare weggebruikers. Zo hebben buitenlandse voorbeelden in Helsinki en Grenoble al aangetoond dat het kleinere snelheidsverschil tussen auto’s en andere weggebruikers het aantal verkeersslachtoffers met 30 procent kan terugdringen. Trager rijden met de wagen leidt ook tot minder geluidsoverlast en tot een gezondere stad.

30 kilometer per uur leidt tot een derde minder gewonden in het verkeer

Het ‘Good Move’-plan verdeelt het gewest in 50 wijken die doorgaans gelegen zijn tussen de grotere verkeersassen. In elke wijk zal het gewest samen met de 19 gemeenten werken aan snelheidsremmende maatregelen die automobilisten op termijn moeten aanzetten tot rustiger rijden. Bij het binnenrijden van de wijken kan dat gaan om ‘poorteffecten’ – zoals bomen en drempels – die gemotoriseerde weggebruikers duidelijk maken dat ze een verblijfsgebied binnenkomen. Op die manier komt de focus van de nieuwe maatregel i.v.m. 30 kilometer per uur te liggen op de inrichting van de publieke ruimte i.p.v. op het sanctioneren van snelheidsovertredingen. Elk jaar wil Brussel vijf wijken aanpakken, om rond 2030 zijn finale doel te bereiken.

Meest gelezen