seineschelde.be

In Oost-Vlaams water zit nog altijd 20 procent meer nitraat dan toegelaten

De waterkwaliteit in Oost-Vlaanderen is belabberd, dat staat in een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. De hoeveelheid nitraat in het water zit 20 procent boven het toegelaten niveau, vooral in landbouwgebied. Toch doet Oost-Vlaanderen het nog iets beter dan in de rest van Vlaanderen. 

Vooral in landbouwgebied is de kwaliteit slecht, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij of VMM. Die heeft een netwerk van meetpunten. Die zijn zo gekozen zijn dat de invloed van het afvalwater van gezinnen of industrie bijna geen invloed kan hebben. Uit de gegevens van die meetpunten blijkt dat de waterkwaliteit slecht evolueert. “Zowel in het oppervlaktewater als in het grondwater zit er 20 procent meer nitraat dan toegelaten”, zegt Katrien Smet. “We hadden afgesproken dat we tegen 2018 nog maar 5 procent boven de toegelaten norm zouden zitten, maar in Oost-Vlaanderen zitten we er 20 procent boven.”

Dat er te veel nitraat in het water zit, komt vooral door de landbouw
Katrien Smet, Vlaamse Milieumaatschappij

In Oost-Vlaanderen is het water wel beter dan West-Vlaanderen: daar is bij meer dan de helft van de meetpunten te veel nitraat gevonden. En ook Limburg en Antwerpen scoren slechter dan onze provincie. “Dat komt omdat er in Oost-Vlaanderen iets minder aan intensieve landbouw gedaan wordt, en dat het vooral om akkerbouw gaat”, zegt Katrien Smet. “Landbouwers gebruiken mest op de akkers. Als het droog is raakt de bodem verhard, en daardoor kan de mest moeilijker in de bodem dringen als het regent. Het spoelt dan sneller af richting waterlopen, en het komt dan in het water terecht. Bovendien kunnen planten door de droogte de mest ook minder goed opnemen, waardoor er nog meer nitraat in de waterlopen komt. En de invloed daarvan is groot.”

Het wordt daardoor duurder om drinkwater te produceren
Katrien Smet, Vlaamse Milieumaatschappij

“De impact van te veel nitraat in het water is groot: niet alleen dieren en planten hebben eronder te lijden, maar ook de drinkwaterproductie. Als het water te vervuild is, moeten de waterbedrijven meer inspanningen doen om het water weer proper te krijgen, en dat kost meer. Bovendien vraagt Europa ook om het water in een goede toestand te krijgen”, zegt Smet. 

kasto80

Meest gelezen