Is Lennik ouder dan “oudste stad” Tongeren? VUB-prof meent via nieuwe meettechniek van wel

Een professor aan de VUB beweert dat Lennik, een klein dorp in het Pajottenland, ouder is dan de “oudste stad” van ons land Tongeren. Hij komt tot die conclusie op basis van oppervlaktemetingen en veldwerk op het platteland in Lennik. Zo kan de gemeente Lennik opgedeeld worden in gelijke afstandsmaten die alleen in de Romeinse tijd voorkwamen. 

Ronald Van Ham is professor Ingenieurswetenschappen aan de VUB en heeft dus helemaal niets met geschiedkunde te maken. Hij woont in een oude vierkantshoeve in Lennik en wou meer weten over zijn huis: “Ik wou eigenlijk weten hoe oud mijn huis was, door allerlei dingen op te zoeken stootte ik op een boek. Daarin stond dat Lennik opgedeeld kan worden in verschillende percelen met allemaal dezelfde grootte.”

De professor ging aan de slag, onder ander via Google Maps: “Daar kan je klikken op een kaart en zo de oppervlakte van een perceel bepalen, en zo kwam ik tot 56 gelijke percelen in Lennik. Die oppervlakte komt overeen met een zogenaamde “centuria” of 50,5 hectare, een oppervlaktemaat die alleen voorkomt in de Romeinse tijd.”

Quintus Cicero

Maar er is volgens professor Van Ham nog bewijs dat Lennik al bestond in de Romeinse tijd: “In “De Bello Gallico”, het boek van Julius Caesar, bleek er een Quintus Cicero voor te komen die hier in de buurt een legerkamp had. Toen Caesar aangesteld werd als dictator besliste hij om 15.000 van zijn veteranen een stuk grond te geven in Gallië. Quintus Cicero, de broer van de bekende Cicero, werd toen naar Lennik gestuurd om de zaken hier te regelen. Dat moet in 47 voor Christus geweest zijn.” Eén van de deelgemeenten van Lennik is Sint-Kwintens-Lennik, en “Kwintens” lijkt natuurlijk op “Quintus”.

Ik wil niet beweren dat Tongeren niet ouder is, maar misschien moeten ze mijn methode eens proberen
Professor Ronald Van Ham

Maar is daardoor bewezen dat Lennik ouder is dan Tongeren? De oudste Romeinse vondst die ooit in Tongeren gedaan werd, dateert uit 15 voor Christus. Nu is er volgens Van Ham bewijs dat er al sprake was van Lennik in 47 voor Christus. “Ik wil niet beweren dat Tongeren niet ouder is. Daarom nodig ik Tongeren uit om dezelfde methode toe te passen die ik heb gebruikt, want ik ben er zeker van dat er daar ook oppervlaktes van een “centuria” te vinden zijn.”

In Tongeren zijn ze voorlopig nog niet op de hoogte. “Ik heb een jaar in stilte aan dit onderzoek gewerkt en kom vandaag pas met mijn boek naar buiten. Maar ik verwacht nu wel een telefoontje uit Tongeren de komende dagen. Misschien kan de burgemeester van Lennik ook al eens nadenken aan een museum”, lacht professor Van Ham. Het boek van Ronald Van Ham kost 30 euro en kan besteld worden via van.ham.ronald@gmail.com. 

Meest gelezen