Stad Menen gebruikt als eerste in West-Vlaanderen een korrel die duiven onvruchtbaar maakt

Menen heeft te veel verwilderde duiven, dus ook te veel uitwerpselen op publieke plaatsen. De stad heeft alle mogelijkheden bekeken om de overlast tegen te gaan en heeft uiteindelijk gekozen voor de R-12 korrel, een middel dat de vruchtontwikkeling van de duif verstoort. Het middel wordt verwerkt in maïskorrels en op twee uitgezochte plaatsen in de stad verdeeld.

Menen heeft last van te veel duiven. Dat heeft onder meer met de werken aan de verbreding van de Leie te maken. Er zijn nogal wat panden onteigend en daar hebben de dieren hun intrek in genomen en zich vermenigvuldigd. Als die panden gesloopt worden, wil de stad voorkomen dat de duiven gaan uitzwermen over andere delen van de stad.  De operatie begint volgend jaar in maart. 

Met hulp van de wetenschap

De stad heeft alle mogelijkheden bekeken: dieren verdelgen, roofvogels inzetten, chirurgische castratie, embryonale doding. Niets voldeed, tot het stadsbestuur de R-12 korrel ontdekte. Het gaat eigenlijk om bewerkte maïskorrels die de vruchtontwikkeling verstoren. Het middel moet het aantal duiven op een langzame manier steeds kleiner maken. Het mag enkel worden toegediend door dierenartsen. Het zijn in Menen dan ook dierenartsen die een tweetal plaatsen zullen aanduiden waar een automatische verdeler zal worden aangebracht. De stad zal de inwoners bij het project betrekken, zodat zij niet op een andere plaats de dieren nog voeren. 

Geen gevaar voor andere dieren

Het middel heeft geen invloed op andere diersoorten, is niet gevaarlijk voor de mens en is zelfs omkeerbaar voor de duiven zelf. Als ze elders zouden worden uitgezet, dan gaat het effect van onvruchtbaarheid op de duur weg. 

Meest gelezen