Nog altijd te veel resten van mest in waterlopen en grondwater in West-Vlaanderen: "Nitraat moet dringend naar beneden"

In West-Vlaanderen zitten er veel te veel resten van mest in het grondwater en de waterlopen. West-Vlaanderen scoort het slechtst van Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

De afspraak was om tegen 2018, 2 jaar geleden dus al, slechts 5 procent nitraatoverschrijding te hebben. Maar in de provincie West-Vlaanderen zitten ze aan 53 procent overschrijding.

"Ondanks de afspraken met de boeren in het mestactieplan blijven de meetresultaten dus slecht", zegt Katrien Smet van de VMM. "Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de landbouw. West-Vlaanderen is de landbouwprovincie bij uitstek. En we zien dat er veel te veel nitraat in de waterlopen zit. En ook in het grondwater. We moeten de toestand van dat water zeker verbeteren. Europa vraagt ons dat. "

Drinkwaterproductie in het gedrang

Ook voor de drinkwaterproductie is het belangrijk dat de nitraatwaarden naar omlaag gaan. "Wij produceren ons drinkwater voor de helft uit oppervlaktewater en voor de helft uit grondwater. En als dat water te veel vervuild is, moeten waterbedrijven meer kosten doen om dat water proper te krijgen", zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) geeft toe dat er te veel mest terechtkomt in het water in de provincie West-Vlaanderen. Maar ze willen de cijfers wel nuanceren. "De boeren houden zich aan de normen rond bemesting, maar de droge zomers spelen ook een rol", zegt Hendrik Vandamme van het ABS. "Er wordt sterk ingezet om in stukjes en beetjes te bemesten in de loop van het groeiseizoen en zo in te spelen op de veranderende groeiomstandigheden. Door de droogte is het minder aangewezen om alle bemesting in 1 keer op het perceel aan te brengen. Het risico op uitspoeling wordt daardoor kleiner."

Het ABS benadrukt ook dat West-Vlaanderen de grootste landbouwprovincie is. Bovendien worden er daar veel aardappelen en groenten gekweekt. Dat zijn gewassen die veel bemesting nodig hebben. 

 

Meest gelezen