Britse vissers op de Noordzee (archieffoto)

"Privilegie der Visscherie" uit 1666 geeft Vlaamse vissers in Engelse wateren weinig hoop

Het privilege waarmee de Engelse koning Karel II in 1666 vissers uit Brugge eeuwigdurend het recht gaf om in Engelse visgronden te komen vissen, is niet echt een oplossing voor het huidige conflict tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de visserijrechten. Dat zegt professor emeritus Eddy Somers van de UGent.

Enkele weken geleden had de Vlaamse regering nogmaals verwezen naar het "Privilegie der Visscherie" als sleutel om onze vissers alsnog in Britse wateren te laten vissen, ook als de EU en het VK geen akkoord kunnen bereiken over de brexit. Visserijrechten zijn namelijk een van de struikelblokken die een post-brexit handelsakkoord tegenhouden.

Het heeft belieft aen Carolus II coningh van Enghelandt te accorderen aen de stadt Brugghe en poorters te moghen Reeden ende in Zee brenghen van 50 haringh-buysen of andere bequame schepen tot vanghen van den haringh ende andere soorten van visschen

Dat koninklijk privilege uit de 17e eeuw zou een oplossing kunnen bieden voor de Vlaamse vissers. Die verklaring van Karel II Stuart (1660-1685) gaf 50 vissers uit Brugge toelating om voor eeuwig in zijn wateren te vissen. De  koning deed dat als beloning voor de gastvrijheid van Brugge in de periode dat hij onder het republikeinse bewind van Oliver Cromwell asiel had gekregen in die stad. 

De tekst bevat het woord "eeuwig", maar het is de vraag of dat privilege een oplossing zou kunnen zijn voor het nakende probleem over de brexit als de Britten onze vissers uit hun erg lucratieve wateren willen bannen.

"Liever energie steken in goede onderhandelingspositie"

Professor emeritus in Zeevaartrecht en voorzitter van de Koninklijke Marine Academie Eddy Somers had in "De wereld vandaag" op Radio 1 wel ernstige twijfels over de waarde van dat privilegie vandaag. 

Het privilege is niet echt een verdrag onder de bepalingen van het internationale Verdrag van Wenen uit 1969. Dat verdrag bepaalt de voorwaarden voor internationale verdragen. Ons land en het Verenigd Koninkrijk behoren bij de 116 ondertekenaars van dat verdrag. 

Het privilegie botst ook met de meer recente bepalingen van de VN-Zeerechtconventie uit 1982 die lidstaten een "exclusieve economische zone" garandeert tot 200 mijl buiten de kust. Het Verenigd Koninkrijk -en dan vooral Schotland- geniet door zijn geografische ligging van een erg groot deel van die zones in de Noordzee en de Atlantische Oceaan.

Ook als het privilege beschouwd wordt als een eenzijdige verklaring door Karel II, dan nog zijn er problemen met de geldigheid ervan in onze tijd. Somers vindt de discussie een leuke academische "Spielerei", maar ook niet meer dan dat. 

Het zou veel beter zijn om onze energie te steken in sterke onderhandelingspositie tegenover de Britten binnen Europees verband, vindt hij. Visserij is immers een bevoegdheid van de EU en niet van de lidstaten, laat staan de regio's. 

Beluister hier het gesprek met Eddy Somers in "De wereld vandaag":

Meest gelezen