Videospeler inladen...

Arbeidsinspectie gaat meer controleren op naleven telewerk: "Niet bij mensen thuis binnenvallen"

De Arbeidsinspectie gaat meer controleren op het naleven van telewerk. Dat zei Geert De Poorter, de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid in "De ochtend" op Radio 1. "De minister heeft gisteren aan de Arbeidsinspectie gevraagd om onze inspecties op te voeren", zegt hij. "Je ziet aan indirecte parameters dat mensen minder telewerken. De filedrukte neemt toe, het aantal verplaatsingen neemt toe, dus is het aan ons als Arbeidsinspectie om meer inspecties te gaan doen en het telewerk beter te gaan controleren."

Sinds 19 oktober is telewerk opnieuw verplicht. Wie zich op de werkvloer bevindt, moet een attest kunnen voorleggen dat hij of zij daar echt noodzakelijk is. De werkgever moet dat attest kunnen motiveren. Wie dus kan thuiswerken, moet thuiswerken. 

"Wij controleren de politiek van de bedrijven", zegt De Poorter. "Welke strategie hanteren ze, zodat de functies die het toelaten om te kunnen telewerken dat ook effectief doen. Wij gaan natuurlijk niet bij de mensen thuis gaan binnenvallen. Dat recht hebben wij niet. Dat mogen wij ook niet doen. Laat dat klaar en duidelijk zijn. Maar wij gaan wel optreden als er klachten zijn en wij doen willekeurige inspecties waarbij we nagaan welke functies in het bedrijf zich lenen tot telewerk en dan checken we aan de hand van personeelsaanwezigheidslijsten of dat die medewerkers effectief thuiswerken."

30 procent van de werknemers werkt thuis

Naar schattingen werken zo'n 1 miljoen van de 3,5 miljoen werknemers in ons land nu thuis. Volgens minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) kan het aantal mensen dat thuiswerkt nog hoger. "Uit de laatste telewerkmonitor die we hebben blijkt dat het aandeel werknemers dat telewerkt gestegen is. In oktober was het 21 procent en nu is het 30 procent. Maar heel wat werkgevers denken dat er niet getelewerkt kan worden, terwijl het wel kan."

Ze doet dan ook een oproep aan bedrijven om gebruik te maken van werkbaarheidscheques. "Je kan daarmee advies inwinnen over hoe je dat telewerk op een goede manier kan invoeren in je bedrijf. Ik zie dat daar nog te weinig bedrijven gebruik van maken."

Afstand houden is een van de grootste problemen op de werkvloer

Sinds 13 maart heeft de Arbeidsinspectie al meer dan 20.000 bedrijven gecontroleerd, met in totaal meer dan 135.000 werknemers. "Bij ongeveer de helft worden inbreuken vastgesteld", zegt De Poorter. "Meestal zijn dat kleine inbreuken, zoals het ontbreken van instructies of richtingaanwijzers, maar soms moeten we een bedrijf tijdelijk stilleggen, zodat het orde op zaken kan stellen."

Afstand houden is nog altijd een van de grootste problemen op de werkvloer. "Als dat niet kan worden gegarandeerd, moet er overgeschakeld worden op andere maatregelen", zegt De Poorter. Dat kan gaan van plastic schermen zetten tot dragen van mondmaskers.

Ventilatiesystemen aanpassen is niet zo eenvoudig en kost ook heel veel tijd en geld. 

Geert De Poorter, de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid

Ook verluchting is cruciaal. "Het is makkelijk om in een bedrijf een aantal maatregelen te installeren, zoals het dragen van een mondmasker en het ophangen van pancartes met informatie. Ventilatiesystemen aanpassen is niet zo eenvoudig en kost ook heel veel tijd en geld. We proberen bedrijven hier ook raad te geven hoe ze daaraan kunnen voldoen."

Minister van Werk Hilde Crevits zegt dat bedrijven al enorme inspanningen gedaan hebben om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen als de afstand niet kan worden bewaard. 

"Er zijn protocollen met afspraken opgesteld bij bedrijven, maar je moet ze natuurlijk wel naleven", zegt Crevits. "Dit is een gezondheidscrisis. Naast de handhaving heb je de verantwoordelijkheidszin nodig van werkgevers en werknemers om die maatregelen na te leven. Het ergste wat een bedrijfsleider nu kan meemaken, is dat we binnen een paar weken of maanden, nog strengere maatregelen moeten nemen."

Meeste problemen in bouwsector, horeca en dienstensector

Uit de cijfers van de Arbeidsinspectie blijkt dat bedrijven waar het meeste inbreuken werden vastgesteld zich bevinden in de bouwsector, de horeca en de dienstensector. Wie de maatregelen schendt kan een waarschuwing krijgen, maar er kunnen ook gerechtelijke stappen ondernomen worden. Als de veiligheid echt niet gegarandeerd kan worden, wordt het bedrijf tijdelijk gesloten. Werknemers die zich onveilig voelen op het werk kunnen dat ook melden aan de Arbeidsinspectie. 

De Arbeidsinspectie heeft ongeveer een 500-tal inspecteurs die ze dagelijks de baan op sturen. "Samen met de collega's van de andere inspectiediensten is dat ongeveer een duizend inspecteurs die iedere dag controles doen en wij laten andere controles vallen om meer te kunnen inzetten op die coronacontroles", zegt De Poorter.

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen