Videospeler inladen...

Kinderarmoede nam toe tijdens de COVID-19-pandemie en blijft zeker nog 5 jaar erger dan voor de coronacrisis

Hoge-inkomstenlanden besteden slechts 2 procent van hun coronasteunmaatregelen om kinderen en hun gezinnen te ondersteunen. Dat is niet in evenwicht, stelt een nieuw rapport van Unicef over kinderarmoede. Die zit nu onder het niveau van voor de pandemie. Zonder maatregelen zal die situatie  er de volgende 5 jaar niet beter op worden, zegt Unicef. De organisatie stelt dat er meer nood is directe steun voor kinderen. 

"We verwachten dat de kinderarmoede in de hoge-inkomstenlanden nog ten minste vijf jaar erger zal zijn dan voor de covidperiode", zegt Philippe Henon, woordvoerder van Unicef België. In de eerste helft van 2020 is ons bbp (bruto binnenlands product) gezakt met 14,8 procent. Voor de crisis leefde 1 op de 5 kinderen in armoede. Allicht wordt dat erger door deze daling. Volgens de onderzoekers van Unicef stemt de hoeveelheid steun aan kinderen en families niet overeen met de zware gevolgen van de pandemie. 

We verwachten dat de kinderarmoede in de hoge-inkomstenlanden nog ten minste vijf jaar erger zal zijn dan voor de covidperiode

Philippe Henon, woordvoerder Unicef België

Tussen februari en eind juli dit jaar werd in de hoge-inkomstenlanden - dan hebben we het over de landen van de Europese Unie en de Oesolanden - wereldwijd meer dan 14 miljard  dollar uitgegeven om de effecten van de pandemie te bestrijden.  "Een opvallende bevinding van het rapport is dat de hoeveelheid financiële steun die aan kinderen en hun families wordt gegeven niet in overeenstemming is met de zware gevolgen van de pandemie noch met de duur en de impact van de crisis", vertelt Philippe Henon.

Tachtig procent van die steungelden gaat naar bedrijven of naar gezinnen die op een of andere manier met de arbeidsmarkt verbonden zijn.  Van de 159 soorten maatregelen die zijn genomen, waren er slechts 16 echt nieuwe, specifiek voor kinderen. 

Een derde van de hoge-inkomstenlanden heeft geen specifiek beleid voor kinderen. En waar wèl in beschermmaatregelen werd geïnvesteerd, zoals in kinderopvang of toelagen voor gezinnen, heeft dat maar drie maanden geduurd. "Die helpen wel een beetje om de brand te blussen", zegt Henon, maar die zullen niet volstaan om het probleem op lange termijn weg te werken."Het indirecte effect is dat de meest gemarginaliseerde kinderen en hun families worden uitgesloten", is de conclusie van het rapport. 

Herbekijk ook de reportage over de toegenomen kinderarmoede in "Het Journaal" (en lees verder onder de beelden):

Videospeler inladen...

Impact van de crisis op kwetsbare kinderen

Als de economie het slechter doet in hoge-inkomstenlanden betekent dat vaak een hogere kindersterfte het volgende jaar. Armoede door verlies of daling van inkomsten voorspelt ook vaak slechtere leerresultaten en een slechtere gezondheid. 

De huidige gezondheidscrisis is ook een kinderrechtencrisis

Philippe Henon, woordvoerder Unicef België

De huidige gezondheidscrisis is ook een kinderrechtencrisis. De armoede neemt toe, maar ook de ongelijkheid wordt groter. De rechten van kinderen worden geschonden op vlak van onderwijs, en huisvesting, bijvoorbeeld, maar het betekent ook een enorm verlies voor ons ontwikkelingspotentieel en een perspectief op de toekomst in het algemeen, aldus Philippe Henon. 

Wat kan een overheid doen?

Het rapport geeft aan hoe complex het is om aanbevelingen te formuleren: er spelen zo veel sociale, psychologische en economische factoren mee. Maar landen die een totaalaanpak hebben voor betalen en sterker inzetten op kinderbijslag scoren beter. Unicef stelt dat rechtstreekse steun aan gezinnen en kinderen beter werkt dan fiscale maatregelen om kinderwelzijn te bevorderen en armoede te beperken. Natuurlijk zijn economische stimulansen belangrijk, maar ook specifiekere maatregelen zouden nodig zijn. 

De overheid kan accenten leggen in haar beschermingsmaatregelen. Als er niet mèèr geld te besteden valt, kan het misschien op een intelligente manier worden besteed. "Zowel de meest kwetsbare kinderen en hun families als de 'bijna' armen moeten worden bereikt om te zorgen dat de armoede niet uitbreidt. Maatregelenpakketten met inkomenssteun, schoolmaaltijden, steun voor kinderopvang en gezondheidszorg, huurgeld... moeten voorkomen dat mensen schulden opstapelen. En die steun moet worden bekeken op lange termijn", stelt het rapport.

Lessen trekken op korte termijn is goed, maar plannen op lange termijn is ook belangrijk. Het is nu of nooit

Philippe Henon, woordvoerder Unicef België

Er moet een nieuw evenwicht komen.  "Een steun op maat werkt beter dan algemene maatregelen. Maar dan moeten we een duidelijk zicht krijgen op de beschikbare gegevens", stelt Henon. "Wij pleiten voor overleg tussen alle organisaties die invloed kunnen hebben op het aanpakken van dat armoedeprobleem. We moeten kijken hoe we dit op lange termijn kunnen oplossen. Lessen trekken op korte termijn is goed, maar plannen op lange termijn is ook belangrijk. Het is nu of nooit." 

Bron: Rapport kinderarmoede Unicef international in 49 Oeso en EU

Onderzoek van Het Innocenti Research Center, het onderzoekscentrum van UNICEF. Het doet onderzoek naar opkomende of actuele kwesties mbt het welzijn van kinderen en jongeren. 
Meer info: www.unicef-irc.org
Situatie in België ism Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Meest gelezen