Bedrijven tevreden over het opleiden van leerlingen op de werkvloer

Bedrijven zijn tevreden over het systeem van alternerend leren, waarbij leerlingen deels op de werkvloer en deels op school leren. Dat blijkt uit een bevraging van het HIVA-instituut van de KULeuven bij 1300 bedrijven. 

Uit de bevraging blijkt dat bedrijven in het systeem een duidelijke meerwaarde zien. Ze geven aan dat ze op die manier toekomstige werknemers kunnen opleiden met het vooruitzicht om hen later ook aan te werven. 

Jongeren leren tijdens zo'n bedrijfsactiviteit ook veel sociale vaardigheden

Hilde Crevits, Vlaams minister van werk

Meer dan enkel technische vaardigheden

Maar de jongeren leren veel meer dan enkel technische vaardigheden die ze nodig hebben voor het beroep, zegt Vlaams minister van werk, Hilde Crevits.

"We zien dat bedrijven jongeren in het bedrijf laten werken natuurlijk om de bedrijfsprocessen te leren kennen en te leren wat daar precies gebeurt, maar jongeren leren in zo'n bedrijfsactiviteit ook veel sociale vaardigheden, leren ook samenwerken en dat zijn heel positieve punten". 

Volgens de minister is het dan ook logisch dat een werkgever kiest om een jongere die goed gepresteerd heeft tijdens de periode van leren en werken, ook effectief aan te werven.

Er is een kleine groep van bedrijven voor wie de vergoeding die ze de jongeren moeten betalen een hinderpaal is

Hilde Crevits, Vlaams minister van werk

Drempels

Toch zijn er nog een aantal drempels die sommige bedrijven afschrikken om jongeren bij hen op de werkvloer op te leiden. Zoals de vergoeding die bedrijven aan jongeren moeten betalen voor hun werk. 

"De meeste bedrijven vinden dat wel haalbaar, maar er is een kleine groep die dat als een drempel ziet om een jongere aan de slag te laten gaan", zegt minister Crevits.  Nochtans komt de Vlaamse overheid financieel tussenbeide: er zijn verminderingen van RSZ-bijdragen en er is ook een stage-bonus.  

Ook de vakantieregeling van de jongeren spoort niet altijd  met die van het bedrijf en ook dat vinden sommige bedrijven een hinderpaal.

Uitbreiding naar het volwassenenonderwijs

Wegens de grote tevredenheid in het algemeen over het systeem, heeft de Vlaamse regering nu beslist om het ook in te voeren in het volwassenenonderwijs. 

En dat zou ook heel mooie kansen moeten scheppen voor kwetsbare werknemers, voor wie het moeilijk is om een passende job te vinden, zegt minister Crevits.

"Als je via het volwassenenonderwijs een diploma kunt halen en tegelijk ook aan de slag zijn op de werkvloer, dan kan dat enorm versterkend werken en kwetsbaarheden die er vandaag op de arbeidsmarkt zijn, wegwerken". 

 

Meest gelezen