Minister Peeters (Open VLD) lanceert plan over minimale dienstverlening bij De Lijn, vakbonden: "Niet geconsulteerd"

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft een plan voorgesteld om een minimale dienstverlening in te voeren bij De Lijn. De vakbonden reageren ontgoocheld en zeggen dat ze te weinig tijd kregen om zelf een voorstel uit te werken. Ondertussen blijkt dat De Lijn nog tien jaar langer het bus- en tramvervoer in Vlaanderen mag uitbaten. 

Een minimale dienstverlening invoeren bij De Lijn, het staat gebeiteld in het regeerakkoord van de regering Jambon. Een dik jaar geleden ging die van start en nu ligt er dan eindelijk een voorstel op tafel. In het plan van Peeters moet elke stakingsdag minstens acht dagen op voorhand worden aangekondigd. Personeel moet ook drie dagen voor de stakingsdag laten weten of ze zullen werken of niet.

Er is simpelweg te weinig tijd geweest

Vakbondsman Jo Van der Herten

Met het beschikbare personeel tekent De Lijn dan een zo efficiënt mogelijk vervoersaanbod uit, dat ten laatste 24 uur voor de staking wordt meegedeeld aan de reizigers. Voor alle duidelijkheid: er zal geen personeel worden opgevorderd. Werknemers die staken, mogen chauffeurs die wel willen uitrijden niet hinderen. 

Te weinig tijd?

Volgens de vakbonden is dat laatste punt in het voorstel alvast achterhaald. "We werpen eigenlijk al jaren geen fysieke piketten meer op, en chauffeurs hinderen die wel werken doen we ook al jaren niet meer", reageert Jo Van der Herten van de christelijke vakbond ACV. "En die drie dagen op voorhand doorgeven of je wil werken of niet, is niet echt haalbaar, zeker als je je daarna niet meer mag bedenken. Chauffeurs weten nu pas vaak een dag op voorhand hoe hun rooster er gaat uitzien", aldus de vakbondsman. 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD)

Het voorgestelde plan is gelijkaardig met het systeem dat enkele jaren geleden werd ingevoerd bij de NMBS, zegt minister Peeters. "In 2019 stond de busreiziger meer dan 30 dagen letterlijk in de kou", onderstreept ze. "2020 was gelukkig al veel beter maar de reiziger staat centraal. Daarom leggen we de continuïteit van de dienstverlening nu op de regerinstafel". Vakbondsafgevaardigde Jo Van der Herten is niet tegen een minimum dienstverlening, maar vindt het jammer dat de vakbonden niet geconsulteerd werden. Stan Reusen, afgevaardigde bij de socialistische vakbond treedt hem daar in bij. "We hebben de minister gisteren ontmoet, maar een overleg was het niet echt. Het plan werd ons daar meegedeeld." 

De reiziger staat centraal. In 2019 stond die 30 dagen letterlijk in de kou

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD)

Toen de Vlaamse regering van start ging in oktober vorig jaar,  gaf ze in eerste instantie zes maanden tijd aan de vakbonden om zelf met De Lijn een voorstel uit te werken. Maar er kwam geen reactie en daarom lanceert minister Peeters nu een eigen voorstel. "Door de coronacrisis en het uitstel van de sociale verkiezingen is er simpelweg te weinig tijd geweest", reageert Van der Herten. De vakbonden wilden hun overleg over de dienstverlening uitstellen tot na de sociale verkiezingen, om die niet te verstoren. Maar die verkiezingen werden dus steeds uitgesteld, tot vorige maand.

De vakbonden bekijken nu of ze met een tegenvoorstel komen, en vragen een gesprek met de minister. Het plan van minister Peeters is een voorstel, het moet sowieso nog worden goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Nog tien jaar langer

Ondertussen besliste de Vlaamse regering dat De Lijn nog tien jaar langer het bus- en tramvervoer in Vlaanderen mag uitbaten. De Lijn werd de voorbije maanden vergeleken met 10 Europese bedrijven, waarvan velen binnen de openbaar vervoersector als rolmodel bekend staan. In het onderzoek komen verschillende verbeterpunten naar voor, die meegenomen worden in de nieuwe beheersovereenkomst en omgezet worden in meetbare doelstellingen.

Op het vlak van kostendekking scoort De Lijn onder het gemiddelde. "Deze parameter drijft de gematigd negatieve beoordeling op vlak van de allocatieve efficiëntie", luidt het. De lage kostendekkingsgraad, de verhouding van wat de reiziger betaalt ten opzichte van de totale kosten, wordt in belangrijke mate bepaald door de lage tarieven. Het rapport wijst er op dat de tarieven van De Lijn bijzonder betaalbaar zijn in vergelijking met de bedrijven waarmee gebenchmarkt is. Die lage tarieven zijn volgens Kesteloot een duidelijke beleidskeuze. "De Lijn vervult een maatschappelijke rol en biedt inclusief openbaar vervoer aan."

De productiviteit van de inzet van personeel en voertuigen moet volgens de benchmark verbeterd en geoptimaliseerd worden. De Lijn wil naar eigen zeggen werken aan een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Zo voorziet de vervoersmaatschappij in 2021 de volledige uitrol van persoonsvriendelijk plannen. Dit moet een efficiëntere chauffeursplanning toelaten, mét meer aandacht voor de balans tussen werk en persoonlijk leven van de chauffeurs. Daarnaast is voorzien om verder in te zetten op de verlaging van het kort ziekteverzuim.

Meest gelezen