Federale regering kondigt premie 10 euro per dag aan voor tijdelijk werklozen van meer dan 2 maanden

De federale regering heeft een premie aangekondigd van 10 euro per dag voor wie langer dan 2 maanden tijdelijk werkloos is geweest door corona. Dat heeft minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) aangekondigd. De nieuwe premie komt bovenop andere maatregelen om tijdelijk werklozen financieel te ondersteunen. 

Sinds het begin van de coronacrisis zijn ruim 400.000 werknemers al minstens 2 maanden (52 dagen) tijdelijk werkloos. In totaal duwde de crisis zo'n 1,2 miljoen Belgen in tijdelijke werkloosheid het afgelopen jaar. 

OCMW's melden daarbij dat ze steeds meer hulpvragen krijgen van tijdelijk werklozen. In de meeste gevallen gaat het daarbij over mensen die nog nooit bij het OCMW gingen aankloppen. 

Daarom kent de federale regering een beschermingspremie van 10 euro per dag toe aan wie langer dan twee maanden tijdelijk werkloos is, met een minimum van 150 euro. "De lange crisisperiode weegt zowel zwaar op het moreel als op het inkomen", klinkt het bij Dermagne. "Voor wie lang tijdelijk werkloos is, dreigt een financiële uitputtingsslag."

Bereken je eigen beschermingspremie

De beschermingspremie zal zonder onderscheid worden toegekend aan alle werknemers in alle sectoren die sinds het begin van de coronacrisis langer dan twee maanden werkloos zijn geweest (maart tot november). Enkel die mensen die al langer dan 52 dagen werkloos zijn, kunnen dus van de premie genieten. Tijdelijk werklozen krijgen de premie in één keer, dat zou in de tweede helft van deze maand zijn. 

De beschermingspremie kan je dus als volgt berekenen: 

Tel het aantal dagen dat u tijdelijk werkloos bent sinds het begin van de coronacrisis, trek er 52 dagen (2 maanden) vanaf. Vermenigvuldig dat getal met 10. 

Indien het aantal dagen lager ligt dan 15, dan krijgt u het minimumbedrag van 150 euro. 

Een voorbeeld: Iemand is 200 dagen of ongeveer 8 maanden tijdelijk werkloos door corona. De beschermingspremie bedraagt 1.480 euro voor 200 dagen (200 - 52 = 148 x 10 = 1.480). 

De nieuwe beschermingspremie komt bovenop andere maatregelen om tijdelijk werklozen financieel te ondersteunen. Eerder werd die uitkering al opgetrokken tot 70 procent van het salaris. 

Meest gelezen