Landelijke Gilden protesteren tegen gebrek aan bussen in dorpen van Alken

In Alken hebben leden van de Landelijke Gilden vrijdagmorgen actie gevoerd omdat ze vinden dat het openbaar vervoer ontoereikend is in de dorpskernen. Ze hebben een aantal protestborden geplaatst, ze vragen meer bussen om inwoners van de kleinere dorpen naar de centra te brengen.

De leden van de Landelijke Gilden hebben een 25-tal protestborden neergezet verspreid over heel Alken. Volgens hun woordvoerder Arnold Kwanten hebben vooral landelijke kernen als Sint-Joris, Terkoest, Hakkeveld en Kozen al jaren weinig of geen goede busverbindingen. Daar tegenover staat dat in die dorpen alsmaar meer winkels verdwijnen en ook dienstenkantoren hun deuren sluiten. De inwoners hebben dus het openbaar vervoer nodig om naar de grotere centra te gaan. Maar De Lijn schaft ook bussen af omdat ze te weinig gebruikt worden. "Dat is precies één van de pijnpunten", zegt Arnold Kwanten. "Enerzijds komen die bussen maar heel af en toe, maar anderzijds maken de bussen naar Hasselt omwegen via alle deelgemeenten als Stevoort, Kermt, Spalbeek, ... de mensen zijn dan zo lang onderweg dat ze nog beter een taxi nemen."

Volgend jaar gaat het Openbaar Vervoerplan in heel Limburg in. "Voor de kleine kernen is er aanvullend vervoer voorzien", gaat Kwanten verder. "Ze spreken over belbussen, taxi's, enz... maar er is totaal nog niets concreet en de voorziene centen zijn ook ontoereikend."

Steun van de gemeente

Schepen van Mobiliteit van Alken Frank Vroonen (Groen) steunt de actie. "Wij hebben als gemeente bij de opmaak van het vervoerplan dezelfde argumenten gebruikt, die de Landelijke Gilden vandaag hanteren. Het probleem is dat de laatste schakel, de belbus, onvoldoende is uitgewerkt. Het budget voor vervoer op maat is weliswaar verhoogd, maar dat moet zowel gebruikt worden voor het vervangen van buslijnen door belbussen, het invoeren van belbussen waar er nu nog geen zijn én de verhoging van de kwaliteit ervan. Dus dat bedrag is ontoereikend. Daarom heb ik ook tegen dat plan gestemd."

Meest gelezen