Videospeler inladen...

Paul Magnette (PS) over Franse en Vlaamse Gemeenschap in Brussel: "Dat heeft voor ons geen zin meer"

PS-voorzitter Paul Magnette is voorstander van een nieuwe staatshervorming, maar die moet er voor hem wel anders uitzien dan het confederale model van zijn N-VA-collega Bart De Wever. Volgens Magnette kan je zowel de gewesten als de federale overheid versterken door een betere bevoegdheidsverdeling. Om dat alles structureel te vereenvoudigen is hij voorstander van drie of vier volwaardige gewesten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en een Duitstalig gewest. In zo'n scenario verdwijnen de gemeenschappen.

Vorige week liet N-VA-voorzitter Bart De Wever in "De afspraak op vrijdag" verstaan dat de PS al een flink stuk geëvolueerd is in de richting van een confederaal België. "Dat wij regionalist zijn, is een publiek geheim", repliceert Paul Magnette deze week in "De afspraak op vrijdag". 

Met een duidelijke verdeling van de bevoegdheden is het makkelijker voor de twee niveaus om efficiënt te werken

PS-voorzitter Paul Magnette

"Maar voor de N-VA betekent een versterking van de regio's per definitie minder federale regering", stipt Magnette aan. "Voor ons kan het draagvlak van de gewesten en de federale regering tegelijkertijd worden versterkt." Hoe kan zoiets werken? "Met een duidelijke verdeling van de bevoegdheden is het makkelijker voor de twee niveaus om efficiënt te werken. Met een duidelijk financieel mechanisme kan dat ook."

Voor Magnette zijn er geen taboes. Meer overhevelen naar de gewesten kan: de volledige organisatie van de gezondheidszorg bijvoorbeeld, al moeten de financiering en de grote principes voor hem wel federaal blijven. Maar het kan voor hem ook dat preventiebeleid terug naar het federale niveau gaat.

Bevoegdheden overhevelen naar gewesten is dus bespreekbaar. "Naar de gewesten. Voor ons hebben de Gemeenschappen geen echte toekomst." De drie gewesten - Vlaanderen, Wallonië en Brussel - en de drie gemeenschappen - Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap - zouden kunnen vervellen tot drie of misschien wel vier volwaardige gewesten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en een Duitstalig gewest. 

Nederlandstalige Brusselaars zeggen niet dat ze Vlamingen zijn die in Brussel leven, maar dat ze Nederlandstalige Brusselaars zijn

PS-voorzitter Paul Magnette

"Twee gemeenschappen in Brussel: voor ons heeft dat geen zin meer", zegt Magnette. Dat heeft tot gevolg dat onderwijs bijvoorbeeld dan Brussels wordt. "Maar tweetalig. Als u met Nederlandstalige Brusselaars spreekt, zeggen zij niet dat ze Vlamingen zijn die in Brussel leven. Ze zeggen dat ze Nederlandstalige Brusselaars zijn." Magnette verwijst ook naar de discussie rond de kilometerheffing in Brussel, waar geen verschillen zijn tussen de Nederlandstalige en de Franstalige leden van de Brusselse regering.

Hoe zit dat dan met het financiële plaatje? "In de zesde staatshervorming is beslist om het solidariteitsmechanisme stap voor stap te ontmantelen tussen 2025 en 2035." 

Ik ben perfect bereid om de discussies over de transfers aan te gaan

PS-voorzitter Paul Magnette

Ook hier heeft Paul Magnette geen schroom. "Ik ben perfect bereid om de discussies over de transfers aan te gaan. Er zijn trouwens geen echte transfers. De Brusselaars en de Walen krijgen niets méér van de sociale zekerheid dan de Vlamingen, maar wij dragen te weinig bij omdat de werkgelegenheidsgraad in Brussel en Wallonië te laag blijft." Een probleem dat inderdaad in Wallonië en Brussel moet worden opgelost, erkent de PS-voorzitter.

Meest gelezen