Beperk je nauwe contacten, maar wat als je een groot vakantiehuis hebt geboekt? "Annuleren kan niet zomaar"

We moeten ook tijdens de feestdagen onze nauwe contacten beperken. Dat weekendje Ardennen met een bende vrienden of oudejaarsavond vieren aan zee met de familie zit er niet meer in. Maar wat doe je met dat vakantiehuis dat je geboekt hebt? "De Inspecteur" zoekt antwoorden op de meest gestelde vragen.

"De Inspecteur" krijgt bij deze vragen de hulp van Joke Baeck. Zij is professor privaat recht aan de UGent, gespecialiseerd in contracten.

Eerst en vooral raadt professor Baeck iedereen aan om eerst de annulatievoorwaarden van het contract te bekijken. "Een contract biedt soms een mogelijkheid tot annulatie. Als je bijvoorbeeld geboekt hebt via een platform, dan is er soms een mogelijkheid om voor een bepaalde datum te annuleren. Ook als je een persoonlijke annulatieverzekering hebt afgesloten, kan je daar misschien een beroep op doen." 

Annuleren kan niet zomaar

Als je niks terugvindt over annulatie of de huidige situatie valt niet onder de annuleringsvoorwaarden van de verhuurder, dan rijst de vraag of je misschien een beroep doen op overmacht om het contract te annuleren.

Om overmacht te kunnen inroepen, moet je aan twee voorwaarden voldoen. Er moet sprake zijn van een onvermijdbare en onvoorzienbare gebeurtenis en door die onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, moet het onmogelijk zijn om je contractuele verplichtingen na te komen.

Volgens professor Baeck kan je op basis van deze definitie al een onderscheid maken op basis van de periode waarin de boeking gebeurd is. "Als je boeking al dateert van vorige winter, dan kan je wel zeggen dat er sprake is van een onvermijdbare en onvoorzienbare gebeurtenis. Want dan waren er nog geen coronamaatregelen. Als je boeking dateert van een paar maanden geleden, ja dan wist je eigenlijk al dat corona voor beperkingen kon zorgen."

Maar om overmacht te kunnen inroepen, moet ook de tweede voorwaarde vervuld zijn. Namelijk dat de uitvoering van de contractuele verplichting onmogelijk geworden is. "Aangezien je als huurder verplicht bent om te betalen, is die voorwaarde niet vervuld. Want corona of niet, je kan nog altijd voor dat huisje betalen."

Verhuurders mogen niet verhuren aan te veel mensen 

Als je het dan bekijkt vanuit het standpunt van de verhuurder, dan moet je een onderscheid maken op basis van het aantal mensen dat deel uitmaakt van je reisgezelschap. 

Op dit moment mag een gezin een vakantiehuis delen met maximaal 1 extra knuffelcontact. Hieruit zou je kunnen afleiden dat een verhuurder niet mág verhuren aan een groot gezelschap. 

En volgens professor Baeck is dat wel degelijk van belang. "Stel dat je een huis huurt met meerdere gezinnen of een groep vrienden, dan zit je in een situatie waarbij er te veel mensen in het huisje verblijven en kan je argumenteren dat de verhuurder het huisje niet mag verhuren. Die kan zijn deel van het contract niet nakomen en dan heb je wel degelijk goede argumenten om je geld terug te vragen." 

De verhuurder kan zich wel nog beroepen op overmacht als het gaat over een onvermijdbare en onvoorzienbare gebeurtenis. "Als het huisje geboekt is voordat de coronacrisis uitbrak, dan is er wel sprake van een onvermijdbare en onvoorzienbare gebeurtenis en dan kan de verhuurder overmacht inroepen", aldus professor Baeck. “Dat betekent dat de verhuurder zijn deel van het contract niet meer moet nakomen. Maar ook de huurder moet dan zijn deel van het contract niet meer nakomen. Hij moet het saldo van de huurprijs dus niet meer betalen. Of hij ook het reeds betaalde voorschot terugkrijgt, is minder duidelijk, maar ook daar zijn goede argumenten voor.”

Verschillende vakantieorganisaties hebben hun communicatie ook al aangepast, conform de huidige regels.

Zo communiceert Ardennes-Etape heel duidelijk aan klanten dat ze enkel huisjes verhuren als je reisgezelschap voldoet aan de huidige regels. "De vakantiehuizen blijven open voor de verblijven die voldoen aan de regel 'uw huishouden + 1 persoon'. Wij weten niet uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Wij vragen u daarom te bevestigen of uw verblijf aan de huidige regel voldoet of niet. Als dat zo is, bevestigt u uw verblijf. Als dat niet zo is, ontvangt u een tegoedbon die 3 jaar geldig is, waardoor u een nieuw verblijf in de Ardennen kan plannen. De waarborg wordt, indien deze aan Ardennes-étape is betaald, zo snel mogelijk teruggestort."

Wat met huisjes die al een keer omgeboekt zijn? 

Veel mensen hebben ook vragen over huisjes die ze binnenkort huren maar waarbij het eigenlijk gaat over een omboeking van het voorjaar. Veel mensen dachten toen dat corona tegen het najaar wel verdwenen zou zijn en gingen er van uit dat reservaties nu wel gewoon kunnen doorgaan. 

Volgens professor Baeck hangt het er dan van af hoe groot je reisgezelschap is. "Als je een boeking hebt waarbij er volgens de huidige regels te veel mensen in één huis zitten, dan kan je argumenteren dat de verhuurder het vakantiehuis momenteel niet aan zo'n grote groep mag verhuren. Dan zijn er goede argumenten om je geld terug te vragen aan de verhuurder. Je zou natuurlijk ook nog een keer de reis kunnen uitstellen." 

Wat met het betaalde voorschot? 

Ook in dit geval kan je de redenering van professor Baeck doortrekken. "Ook hier moet je kijken of je het huisje kan betrekken met je reisgezelschap of niet. Als je het huisje niet met zo veel mensen mag bewonen, dan kan je argumenteren dat de verhuurder het huisje niet mag verhuren. Als huurder beschik je dan over goede argumenten om je voorschot terug te krijgen."

Mag ik met verschillende gezinnen in een apart deel van het huisje verblijven?

Sommige verhuurders blijken wel creatief te willen omspringen met de huidige regels. Ook in de zomer krijgt "De Inspecteur" verhalen binnen van mensen die met grote groepen reizen en die de vraag krijgen om wel naar het huisje te komen, maar om dan ter plaatse permanent op te splitsen in verschillende bubbels. 

Volgens Joke Baeck moet je daar toch heel erg mee oppassen. "De regel is op dit moment heel duidelijk. In je eigen huis mag je met maximum vier anderen samenleven. De verhuurder mag niet eisen dat je die regel zou schenden." 

Wat een verhuurder wel mag doen, is proberen tot een compromis te komen. Het kan best zijn dat die voorstelt of je de reis alsnog wil laten doorgaan in een kleiner gezelschap voor een mindere prijs. Volgens professor Baeck kan je daar wel proberen om elkaar tegemoet te komen. "Je bent als huurder niet verplicht om op dat aanbod in te gaan, maar het kan misschien wel helpen om samen tot een oplossing te komen." 

Wat met huisjes in 2021? 

Het is een feit dat we nog lang gebonden zullen zijn aan de huidige coronasituatie. Professor Baeck vindt het dan ook aangewezen dat we als consument ook onze verantwoordelijkheid nemen. "Als je nu iets boekt, dan neem je een risico. Aanvaard dat risico ook en besef dat je in het geval dat regels strenger worden niet altijd je geld kan terug krijgen."

De professor vindt het ook aangewezen dat we nadenken over manieren om coronamaatregelen mee te nemen in de algemene voorwaarden. "Het is een goed idee om op voorhand met de eigenaar te overleggen over wat er moet gebeuren als corona roet in het eten gooit. Kijk of er iets over in het contract staat. Doe desnoods zelf voorstellen waarbij je kan vragen dat de reis sowieso uitgesteld mag worden als corona beperkingen oplegt." 

Meest gelezen