De buren van Lea stoken oude meubelen op in de houtkachel: "Ik zie die mensen graag, maar dit is ongezond"   

De buren van Radio 2-luisteraar Lea zagen oude meubelen in stukken en stoken die vervolgens op in hun houtkachel. Ze doet haar verhaal bij "De inspecteur", want ze is bang dat er tijdens de verbranding giftige stoffen vrijkomen. Lea heeft haar buren er al over aangesproken maar zonder resultaat. "De Inspecteur" zoekt uit wat je nog kan doen in zo'n geval.

Lea is bezorgd omdat haar buren allerlei oude meubels opstoken in hun open haard. Ze vreest dat dat ongezond is. Niet alleen mijn eigen gezondheid baart me zorgen, ook die van de buren. "Ik zie die mensen graag dus het is ook uit bezorgdheid voor hen dat ik er iets van zeg."

Je mag niet zomaar eender wat verbranden in je kachel maar daar lijken de buren van Lea zich niks van aan te trekken. "Als iedereen die een houtkachel heeft op die manier hout gaat verbranden, is het met ons milieu gedaan. Dat kan toch niet", aldus Lea.   

Afvalhout opstoken in je houtkachel is verboden    

Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving is formeel: “Het is verboden om afvalhout onder welke vorm op te stoken in een houtkachel. Hout van oude meubelen is behandeld en is niet geschikt om te stoken.” Maar ook andere soorten afvalhout mogen niet in je houtkachel. "Sloophout, spaanhout, vezelplaat, multiplex, triplex, MDF, OSB, chemisch behandeld hout en geverfd hout. Afvalhout hoort thuis in het containerpark."   

De verbranding van die houtsoorten kan giftige stoffen vrijgeven. "Het gaat dan over de schadelijke stoffen van de lijmen, de chemische componenten en verven die gebruikt zijn. Om geurhinder, gezondheidsproblemen en een schoorsteenbrand te voorkomen, mag je dit soort hout niet verbranden. De giftige stoffen komen trouwens niet alleen vrij in de buitenlucht, maar ook binnen in huis", zegt Borgmans. 

Natuurlijk is ook huishoudelijk afval, snoei- en/of groenafval niet toegelaten. Ook kranten om je vuur aan te maken zijn slecht, want daar kan giftige inkt opzitten. Gebruik kleinhout of aanmaakblokjes.  

Wat mag je wel verbranden in je houtkachel?    

Stook alleen onbehandeld droog hout of houtpellets in je houtkachel. Ook in de vuurkorf of in de vuurschaal buiten is het alleen toegelaten om onbehandeld droog hout te verbranden.  

Wat kan je doen als je buren afvalhout verbranden in hun houtkachel?   

Brigitte Borgmans vindt het heel moedig van Lea om haar buren aan te spreken: “Het beste is om eerst in dialoog te gaan met je buren. Misschien zijn de buren niet op de hoogte dat het schadelijk is en verboden. Dus spreek eerst met die mensen, hoe moeilijk dat ook is. Tik hen op de vingers, want het mag echt niet. “  

Een tweede stap kan zijn om de milieudienst van de gemeente op de hoogte te stellen. De meeste gemeenten hebben een meldpunt waar je gevallen van milieuhinder kan aangeven. De milieuambtenaren kunnen dan bijvoorbeeld langsgaan en bemiddelen.    

Ook de lokale politie kan bemiddelen. De politie kan aanbellen maar ze kan niet zomaar binnengaan, tenzij de mensen daar hun toestemming voor geven. Dat is niet zo evident.  Lokale handhavers hebben toelating nodig van parket om effectief een eigendom te betreden. Buiten afval opstoken is ook verboden en daar kan de politie wel makkelijker optreden. Een vuurkorf of barbecue aansteken, mag maar alleen met hout, kolen of pellets die daarvoor geschikt zijn. 

Pas in laatste instantie is het vredegerecht een mogelijkheid.   

Elk verbrandingsproces brengt schadelijke stoffen in de lucht   

Voor de duidelijkheid, bij elk verbrandingsproces komen er schadelijke stoffen vrij. Dat is eigen aan het verbrandingsproces. Het gebeurt ook bij auto’s of verwarmingsketels op stookolie.   

Specifiek bij hout is dat er altijd fijn stof vrijkomt, maar ook schadelijke dioxines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 

Vooral bij oude houtkachels is dat het geval. Tijdens de verbranding kunnen de schadelijke stoffen zich bovendien ook binnenshuis opstapelen. Open haarden zijn dus niet zo goed voor de gezondheid. Als je stookt met houtkachel of een open haard is het dus uitermate belangrijk om je huis goed te verluchten.  

De overheid vraagt soms om niet te stoken bij smogalarm, als er te veel fijnstof in de buitenlucht is, als de houtkachel of de open haard niet je hoofdverwarming is. Net om te vermijden dat de drempel voor fijn stof nog meer overschreden wordt. 

Tips om beter te stoken 

Hoe beter de verbranding verloopt, hoe minder schadelijke stoffen er vrijkomen. Er zijn een aantal basisregels die je best in acht neemt: 

  • Stook van boven naar onder:  leg klein hout of je aanmaakblokjes bovenaan de houtstapel in plaats van onderaan.
  • Als je stookt volgens deze “Zwitserse methode” komen er bij het aansteken minder schadelijke stoffen vrij.      
  • Gebruik geen krantenpapier: de rook is ongezond want het papier is bedrukt en de inkt brandt gewoon mee op.  
  • Voeg regelmatig kleine hoeveelheden hout toe en sluit de deur zo snel mogelijk
  • Zet de luchttoevoer volledig open wanneer je de kachel aanmaakt. Zodra het vuur goed brandt, verminder je die. Let erop dat de vlammen niet kleiner worden.

Op de website van Omgeving Vlaanderen vind je nog meer tips over hoe je slim kan stoken.

Meest gelezen