AFP or licensors

Oxfam : "Corona moet keerpunt worden om wereldwijd te investeren in sociale zekerheid"

Corona stort mensen in de armoede. Niet alleen bij ons. Meer dan één derde van de wereldbevolking kan niet rekenen op overheidssteun om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.  Ontwikkelingsorganisatie Oxfam ziet een uitweg, namelijk wereldwijd investeren in sociale zekerheid.

Overheidsprogramma's met financiële steun voor werklozen en gepensioneerden, of kinderbijslag. In Europa is dat min of meer evident. Maar in de meeste ontwikkelingslanden blijft een minimale vorm van sociale zekerheid voor de bevolking een verre droom. Volgens Oxfam kan de coronapandemie voor een historische ommezwaai zorgen.

Hilde Van Regenmortel van Oxfam werkte mee aan het rapport "Shelter from the Storm". "Beschutting voor de storm", dus. De coronastorm wel te verstaan. Daaruit blijkt dat (wereldwijd) 2,7 miljard mensen niet kunnen rekenen op enige vorm van sociale bescherming om de gevolgen van de corona-epidemie te helpen dragen.

"In de meeste ontwikkelingslanden bestaat er helaas geen sociale zekerheid", zegt Van Regenmortel. "Daarom pleit Oxfam er voor om een deel van de budgetten die wereldwijd vrijkomen in de strijd tegen corona te investeren in sociale hulpprogramma's. Er wordt nu (wereldwijd) bijna 12.000 miljard euro in de economie gepompt in de strijd tegen corona. Maar het geld mag niet enkel naar bedrijven gaan. Investeren in de noden van de bevolking is cruciaal."

Oxfam vindt dat de rijke landen minstens een deel van de schuldenlast van de minder ontwikkelde landen moeten kwijtschelden om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de rechtstreekse noden van de bevolking. "Maar het zal van beide kanten moeten komen", zegt Hilde Van Regenmortel. "Wij zien gelukkig dat meer en meer arme landen willen investeren in overheidssteun voor kwetsbare mensen. Deze crisis kan een keerpunt worden, want veel politici in minder ontwikkelde landen beginnen te beseffen dat het niet volstaat geld te pompen in de economie alleen."

"Soms zijn er verrassende voorbeelden bij. Zo zijn de Cambodjaanse leiders, nochtans geen uitblinkers in economisch beleid en bij de toepassing van mensenrechten, volop aan het onderhandelen met vakbonden. Om te onderzoeken hoe ze de rechtsreekse noden van de bevolking kunnen helpen verzachten. Het Cambodjaanse regime doet dat trouwens ook uit zelfbehoud, omdat de politici beseffen dat ze anders wellicht met opstanden zullen worden geconfronteerd.

Bijkomend probleem voor de bevolking in arme landen is dat de geldtransfers van migranten naar gezinnen in het thuisland verdwenen zijn door de collectieve verarming die gepaard gaat met de pandemie. Oxfam vindt dat er een globaal fonds voor sociale bescherming moet worden gecreëerd. Om de meest kwetsbare mensen op onze planeet in staat te stellen om te overleven tijdens en na deze mondiale crisis.

Meest gelezen