Copyright Maskot

"Alle hens aan dek" én 190 miljoen euro om zoveel mogelijk Vlamingen aan het werk te krijgen

De Vlaamse regering en de sociale partners hebben een akkoord gesloten over 190 miljoen euro aan maatregelen voor het herstel van de arbeidsmarkt. Met het plan "Alle hens aan dek" wil de Vlaamse regering vasthouden aan de ambitie om de werkzaamheidsgraad te verhogen naar 80 procent, ondanks de coronacrisis. "Ambitieus, maar haalbaar."

In tijden toen van een coronapandemie nog geen sprake was, uitte de Vlaamse regering de ambitie om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te krikken naar 80 procent. Toen bedroeg die ongeveer 76 procent.

De coronapandemie en de economische gevolgen ervan sloegen een deuk in die ambitie, want het voorbije jaar is de werkzaamheidsgraad teruggezakt naar 74 procent. Toch wil de Vlaamse regering die ambitie niet loslaten. "Meer dan ooit moeten we alles doen om de Vlamingen aan het werk te krijgen", stelt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal" (en lees voort onder de video): 

Videospeler inladen...

Opleiden, opleiden, opleiden

Om daarin te slagen,  sloot de Vlaamse regering een akkoord met de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) over investeringen in de Vlaamse arbeidsmarkt ter waarde van 190 miljoen euro. Het plan, dat de naam "Alle hens aan dek" kreeg, gaat uit van 3 topprioriteiten:

  1. Een opleidings- en loopbaanoffensief
  2. Vlaanderen digitaal transformeren
  3. Iedereen duurzaam aan het werk houden

Voor het opleidings- en loopbaanoffensief wordt 119 miljoen euro uitgetrokken, een hele som geld waarmee de Vlaamse regering louter en alleen wil investeren in de opleiding van mensen, of dat nu werkzoekenden zijn, tijdelijke werklozen of mensen die al aan het werk zijn. Het offensief focust ook op jongeren, om hun overgang naar de arbeidsmarkt zo soepel mogelijk te laten verlopen. De Vlaamse regering en de sociale partners willen ook dat meer mensen zich bijscholen, het opleidingsaanbod moet daarom toegankelijker worden en het online-aanbod zal grondig uitgebreid worden, beloofde minster van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V).

Vlaanderen zet ook door op de digitale transformatie. 50 miljoen euro wordt ervoor uitgetrokken. De Vlaamse regering en de sociale partners uiten de ambitie dat elke werknemer digitaal geletterd zal moeten zijn. "Het is zoals een taal aanleren", aldus minister Crevits. Onder andere via een laagdrempelig online-opleidingsaanbod door de VDAB en Digibanken moet die ambitie waargemaakt worden.

Tot slot willen de Vlaamse regering en de sociale partners ook inzetten op het duurzaam aan het werk houden van mensen. Daarvoor trekken ze 21 miljoen euro uit. Het is niet alleen belangrijk om mensen aan het werk te krijgen, we moeten er ook voor zorgen dat die jobs duurzaam zijn, is de redenering. Daarom moet er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in werkbaarheid (wat inhoudt dat mensen hun job in goede omstandigheden moeten kunnen uitoefenen) en het duurzaam maken van telewerk.

Vlaams minister-president Jambon benadrukte tijdens een persconferentie het belang van dit akkoord, "waarmee we zoveel mogelijk mensen aan het werk willen krijgen". Een werkzaamheidsgraad van 80 procent halen in de omstandigheden waarin Vlaanderen nu verkeert, door de coronacrisis, noemde hij "ambitieus, maar haalbaar". "Dit is het uitdrukkelijk engagement van de Vlaamse regering en de werkgevers en werknemers."

Herbekijk de persconferentie van de Vlaamse regering en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV):

Welvaartsfonds gelanceerd

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen hebben vandaag ook het Welvaartsfonds gelanceerd. Het fonds is een van de vier luiken van het Vlaamse herstelplan voor de economie, naast een verhoogde waarborgcapaciteit, de coronaleningen, de uitbreiding van de win-winlening en het vriendenaandeel.

In het fonds moet op termijn 500 miljoen euro komen. De Vlaamse regering voorziet een startkapitaal van 240 miljoen, private partners moeten nog eens 260 miljoen investeren, op termijn zullen ook particuliere spaarders die kans krijgen. Gezonde Vlaamse bedrijven die door de coronacrisis nood hebben aan kapitaal kunnen dan bij het fonds terecht.

"Heel veel bedrijven hebben een tekort aan kapitaal op dit ogenblik", zegt Crevits. "Het is de bedoeling dat we budgetten investeren om die bedrijven in de toekomst ook gezond te houden."

Meest gelezen