20.000 mijnwerkers krijgen achterstallig pensioen uitbetaald: 200 euro per maand extra

De federale pensioendienst is gestart met de uitbetaling van de achterstallen aan gepensioneerde mijnwerkers. Zoals bekend hebben duizenden ondergrondse mijnwerkers de afgelopen 30 jaar te weinig pensioen gekregen, omdat de berekening niet volledig gebeurde volgens de akkoorden van destijds. Dat wordt nu gedeeltelijk rechtgezet.

Toen de onjuiste berekening vorig jaar aan het licht kwam, trokken honderden mijnwerkers op 4 december 2019 naar Brussel om bij de pensioendienst te protesteren. Later volgde politiek overleg en in mei dit jaar keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers een wet met een nieuwe berekening goed. 

200 euro per maand

Daardoor hadden de ondergrondse mijnwerkers of hun weduwen recht op een achterstal, daarbij werd wel maar 10 jaar teruggegaan in de tijd. Volgens de KS Vriendenkring zouden in het totaal zowat 20.000 mijnwerkers of hun weduwen in aanmerking komen voor een compensatie van gemiddeld 200 euro per maand. Voor iedere betrokkene  wordt een herberekening gemaakt en een zestal weken later worden de pensioenbedragen aangepast en de achterstal uitbetaald. Voor enkele honderden is dat de voorbije week al gebeurd, de anderen zullen tussen nu en einde maart hun herberekening krijgen.

Meest gelezen