Natuurpunt verwijdert bomen en struiken in Kalkense Meersen: “Weidevogels hebben open landschap nodig”

Natuurpunt wil het leefgebied van weidevogels in de Kalkense Meersen vergroten door bomen en struiken te verwijderen. Bomen en struiken zijn uitstekend voor roofvogels en die bedreigen de overlevingskansen van weidevogels.

Voor heel wat zeldzame vogels zijn de Kalkense Meersen een ideale broedplaats. Probleem is dat de Meersen steeds dichter begroeid zijn met bomen en struiken. Natuurpunt benadrukt dat weidevogels nood hebben aan een open landschap: “Elzen en wilgen trekken roofvogels aan waardoor weidevogels moeilijker kunnen overleven. Het geeft buizerds en kraaien de kans om de nesten van weidevogels leeg te roven. Maar ook marters en vossen hebben een impact op het overleven van weidevogels”, zegt Michaël Crapoen van Natuurpunt. "In een open landschap hebben weidevogels meer broedsucces.”

Laag waterpeil

Door het aantal roofdieren te beperken hoopt Natuurpunt de populatie van vogels zoals de grutto of de kievit te vergroten. Zo zijn er nog ongeveer 40 grutto koppels in de Kalkense Meersen. “Dat is echt niet veel. Graag zouden we de populatie dan ook uitbreiden, maar we zijn al blij als we dit aantal kunnen behouden.”

Natuurpunt probeert ook op andere manieren de huidige populatie van weidevogels te behouden. Zo zetten ze bijvoorbeeld in op het verhogen van het waterpeil in de Meersen. Michaël Crapoen wijst op het belang van natte weilanden die naast de Schelde liggen: “De weidevogels peuteren graag met hun lange snavels in die graszoden op zoek naar allerlei insecten en wormen.” Natuurpunt maakt zich ook zorgen. “Lage watervoorraden en klimaatverandering maken het de Meersen moeilijk. Het plaatsen van stuwen en een aangepast pompbeleid kunnen daarbij een deel van de oplossing zijn"

Meest gelezen