Videospeler inladen...

Onderwijsminister Weyts belooft laptop voor elk kind vanaf het vijfde leerjaar

Elke leerling vanaf het vijfde leerjaar krijgt een laptop om schoolwerk te maken. Voor de lagere jaren van de basisschool worden gedeelde toestellen voorzien. Dat belooft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een visienota. Een recente "Pano"-reportage heeft duidelijk gemaakt dat ons Vlaamse onderwijs een grote achterstand heeft op het vlak van digitalisering. Met de visienota wil Weyts die achterstand ombuigen in een voorsprong. De toestellen blijven wel eigendom van de school, onderlijnt de minister in "De ochtend".

De uitzending van "Pano" van eind oktober heeft duidelijk gemaakt dat ons Vlaamse onderwijs een grote achterstand heeft op het vlak van digitalisering. "We moeten vaststellen dat de helft van onze schoolgebouwen ouder zijn dan 50 jaar", zei onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent) in die "Pano". "Heel vaak hebben die gebouwen geen of heel slechte wifi. Kinderen en ook leerkrachten hebben vaak geen laptop."

Vooral dat laatste was tijdens de eerste lockdown een groot probleem, want het is nu eenmaal moeilijk om afstandsonderwijs te volgen als je geen computer of internetverbinding hebt. Sommige leerlingen zijn wekenlang van de radar verdwenen. Veel kwetsbare leerlingen hebben daardoor een grote leerachterstand opgelopen. Het is niet zo dat de scholen zelf overschotten aan computermateriaal kunnen uitlenen aan hun leerlingen bijvoorbeeld.

Momenteel zouden basisscholen minder dan 70 eurocent per leerling per jaar krijgen om te besteden aan informatica. Bij de middelbare scholen is dat iets meer, maar het blijft minder dan één euro per leerling per jaar. Het is vaak niet evident om daar de bestaande ICT-infrastructuur mee te onderhouden, laat staan te investeren in nieuwe computers. Er zijn dus grote investeringen nodig om het onderwijs verder te digitaliseren.

Herbekijk hieronder de journaalreportage (lees verder onder de beelden):

Videospeler inladen...

ICT-budget stijgt tot 375 miljoen euro

En die investeringen komen er nu. Na de "Pano" had Weyts al beloofd om elke Vlaamse leerling een laptop te geven. De vrijdag door de Vlaamse regering goedgekeurde visienota "Digisprong. Van achterstand naar voorsprong" maakt dat nu ook concreet. Vanaf het vijfde leerjaar krijgt elke Vlaamse leerling een eigen laptop. "Het vijfde leerjaar wordt voortaan een mijlpaal in het leven van elk kind, want het wordt het leerjaar waarin elk kind in Vlaanderen een eigen ICT-toestel krijgt", klinkt het in de nota.

Het vijfde leerjaar wordt voortaan een mijlpaal in het leven van elk kind

Ook leerlingen die nu al in het zesde zitten en middelbare scholieren zullen een laptop krijgen. "We verschaffen alle scholen de middelen om de huidige leerlingengeneraties gefaseerd toegang te geven tot een eigen toestel", klinkt het verder. Leerlingen in het kleuteronderwijs en in de lagere jaren van de lagere school vallen volgens de nota niet (helemaal) uit de boot. Voor hen worden toestellen voor gedeeld gebruik voorzien. De bedoeling is om de uitrol gefaseerd via de scholen te laten verlopen over de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Ook scholen en leerkrachten krijgen extra middelen voor ICT-materiaal. Er komen ook aangepaste ICT-opleidingen voor leerkrachten en ook in de lerarenopleiding zal ingezet worden op digitale vaardigheden. Het budget voor ICT voor het Vlaamse onderwijs stijgt van 32 miljoen euro in 2019 naar 375 miljoen euro. Eerder waren er ook al laptops voor kwetsbare leerlingen voorzien.

Bekijk hier het gesprek met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in "De afspraak" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Scholen blijven eigenaar van de laptops

Die laptops zullen trouwens geen hele schoolcarrière moeten meegaan, want ze blijven eigendom van de school, onderlijnt minister Weyts in "De ochtend" op Radio 1. "Voor het vijfde of zesde leerjaar heb je niet dezelfde sterkte of kwaliteit nodig zoals in het secundair", zegt hij daarover. "We zorgen ervoor dat de scholen eigenaar blijven en die kunnen uitlenen aan de kinderen in kwestie."

We zorgen ervoor dat de scholen eigenaar blijven en die kunnen uitlenen aan de kinderen in kwestie

De laptops zijn volgens Weyts ook geen voorbode om -na corona- meer in te zetten op afstandsonderwijs. "Het beste onderwijs wordt nog altijd gegeven door een gedreven leerkracht in de klas", zegt Weyts.

Beluister hieronder het gesprek uit "De ochtend":

Meest gelezen