Boetes voor lockdownfeestvierders stijgen tot 750 euro, die voor organisatoren tot 4.000 euro

De boete voor wie deelneemt aan een lockdownfeest wordt verhoogd van 250 naar 750 euro. Voor organisatoren van dergelijke illegale feestjes loopt dat op tot 4.000 euro. Dat hebben de procureurs-generaal aangekondigd tijdens een persconferentie. Daarnaast mag de politie enkel binnenvallen met toestemming van het parket en drones mogen niet worden ingezet om lockdownparty's op te sporen.

Met de feestdagen in het vooruitzicht zet het college van procureurs-generaal (die de parketten in ons land besturen) de richtlijnen nog eens duidelijk op papier. We lijsten het belangrijkste voor u op:

  • De coronaboetes voor wie deelneemt aan een lockdownfeestje worden verhoogd van 250 euro naar 750 euro. Voor een organisator kan dat oplopen tot 4.000 euro; eerder was dat nog maximaal 750 euro. Alles wat met het feest te maken heeft, kan in beslag worden genomen: muziekinstallaties, tapkranen maar ook mobiele telefoons en zelfs de auto's van de feestvierders.
  • De politie mag uw huis binnengaan, maar moet toestemming hebben van het parket.
  • De procureurs-generaal vinden dat drones niet ingezet mogen worden omdat dit niet proportioneel is. 
Onder "lockdownfeesten" verstaan de procureurs-generaal feesten waarop een groot aantal deelnemers aanwezig is, waar alcohol wordt gedronken en muziek wordt gedraaid. Het moet duidelijk zijn dat de deelnemers bewust de coronamaatregelen overtreden.
 

Bekijk hier het interview met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Boetes of rechtbank

De beslissing van de procureurs-generaal om de boetes te verhogen lijkt de voornaamste reactie te zijn op de aanhoudende lockdownfeestjes. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zei zondag in "De zevende dag" dat de parketten de overtreders best altijd voor de rechtbank brengen. 

Tot nu toe rondde het parket de zaak vaak af met een minnelijke schikking, de coronaboete van 250 euro, of tot 750 euro als je de organisator van het feest was. 

De parketten kunnen nu beslissen om die minnelijke schikkingen op te trekken naar respectievelijk 750 en 4.000 euro.  Maar ze kunnen ook beslissen om de fase van de minnelijk schikking over te slaan en onmiddellijk de feestvierders voor de rechter te dagen.

In Antwerpen had het parket eerder al beslist dat alle overtreders op een lockdownfeest rechtstreeks naar de rechtbank worden gestuurd. Deze week passeren daar al zo'n 122 feestgangers langs de rechter. Maar in tegenstelling tot wat in Antwerpen van kracht is - en wat de justitieminister wil - verschijnen niet alle overtreders automatisch voor de rechter.  

Binnenvallen

Mag de politie je huis binnenvallen of niet? Het lijkt wel het meest heikele punt in de discussie rond de eindejaarshandhaving. 

Tot nu schreef de laatste omzendbrief van de parketten voor dat het parket toestemming moest geven voor woonstbetredingen.   

Agenten moesten dan bellen naar het parket, die hen al dan niet de toestemming zal geven. Die regel blijft: als de politie weet dat er een feest aan de gang is, moet de politie ofwel de toestemming krijgen van het parket of van de persoon die het "wettelijk genot" heeft van de plaats. De bewoner of huurder van een pand dus. 

Bart De Wever (N-VA), burgemeester van Antwerpen, vindt het goed dat de regels nu helder zijn. In de uitzonderlijke gevallen waarbij de politie geen toestemming kreeg, liet hij de Antwerpse politie zich beroepen op artikel 27 van de wet op het politieambt, om toch binnen te vallen. Die laat woonstbetredingen toe bij acuut gevaar voor de volksgezondheid. 

Om ervoor te zorgen dat overtreders van lockdownfeestjes later voor de rechter kunnen verschijnen, zal de Antwerpse politie voortaan altijd om toestemming vragen bij het parket. 

Bekijk hier de reactie van Bart De Wever in "Het Journaal" en lees eronder verder:

Videospeler inladen...

Drones

De privacycommissie van de politie (COC) opende vorige week een onderzoek naar het gebruik van drones door de politiezone CARMA in Limburg. Die wilde drones inzetten met eindejaar om de coronamaatregelen (vooral het samenscholings- en vuurwerkverbod) te handhaven. 

Maar de politie mag geen drones inzetten, oordelen de procureurs-generaal nu. Volgens de procureurs-generaal is het gebruik van drones om lockdownfeestjes op te sporen niet proportioneel. De privacy primeert dus.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen