Natuurpunt - Koen Lepla

1700 struiken geplant in Assenede voor zeldzame geelgors

In Oosteeklo bij Assenede zijn langs de expressweg 1.700 struikjes geplant voor de geelgors. Dat is een akkervogeltje zo groot als een mus met een mooi geel verenkleed. Het is zeldzaam want in heel het Meetjesland komt het vogeltje alleen nog daar in de buurt voor. De struiken moeten de vogels zangplekken, voedsel en beschutting geven.

Om de laatste populatie geelgorzen in het Meetjesland te helpen plantten Regionaal Landschap Meetjesland en de gemeente Assenede 1700 struikjes aan op de flanken van de brug over de N49 in Oosteeklo. De brug wordt toepasselijk de ‘geelgorsbrug’ genoemd. De geelgors is een zangvogel die niet veel groter is dan een mus. In de winterperiode hebben de mannetjes en vrouwtjes een onopvallende groenbruine kleur en zijn ze moeilijk van elkaar te onderscheiden. In de broedperiode draagt het mannetje echter een mooi geel verenkleed. 

Regionaal Landschap Meetjesland en de gemeente Assenede plantten onder meer hazelaar, meidoorn en sleedoorn aan. Die struiken bieden de mannetjes een uitstekende zangpost. In de paartijd lokken ze zo vrouwtjes en bakenen ze ook hun territorium af. De struiken bieden ook beschutting tegen roofvogels en in de winter leveren de bessen ook voedsel.

Geelgors is een paraplusoort

De geelgors blijkt bijzonder honkvast. Toen enkele jaren geleden de brug over de N49 werd aangelegd pal in geelgorsgebied was de verwachting dat de vogels hun territorium zouden verplaatsen. Maar dat blijkt niet het geval. De vogeltjes bleven waar ze waren en hoewel er aan de andere kant van de expressweg een identiek landschap ligt, wordt de geelgors daar niet gezien. Vandaar dat de extra struiken aangeplant zijn op de flanken van de brug. Door het hen nog aangenamer te maken op de plaats waar ze al voorkomen, hoopt het Regionaal Landschap Meetjesland dat de populatie geelgorzen daar kan floreren.

Niet alleen de geelgors profiteert van de aanplant. Regionaal Landschap Meetjesland beschouwt de geelgors als een paraplusoort:  door de omgeving beter te maken voor de geelgors wordt ze ook beter voor alle akkervogels, zoals de grauwe gors, groenling, putter of patrijs. Dat die patrijs ook een gegeerd jachtwild is, zorgt ervoor dat ook de jagers enthousiast zijn en op hun percelen ook kleine landschapselementen aanplanten.

Meest gelezen