Federale regering gaf dit jaar al 11,5 miljard coronasteun: "Enorm bedrag, maar nodig voor het economisch weefsel"

Het is een ongezien bedrag: het afgelopen jaar ging vanuit de federale regering 11,5 miljard euro aan coronasteun naar de ondersteuning van de economie. Voor volgend jaar is al voorlopig 2,7 miljard voorzien. "Een enorm bedrag, maar het was nodig om ervoor te zorgen dat het economisch weefsel bleef bestaan", zegt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). Al beseft ze dat dit een grote en langdurige impact zal hebben op de begroting.

Ruim 14 miljard euro vanuit de federale overheid voor coronasteunmaatregelen. En ook de Vlaamse regering (met als belangrijkste maatregel de corona-hinderpremie, tot nog toe goed voor 1,1 miljard euro) en lokale besturen hebben al veel geld uitgetrokken om de economie te ondersteunen in wat de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd.

Sinterklaaspolitiek? "Broodnodig voor ons economisch weefsel", zegt staatssecretaris De Bleeker. "We moeten ervoor zorgen dat we opnieuw herstel en groei kunnen realiseren met onze bedrijven, met onze werknemers, met onze zelfstandigen." Al wijst de staatssecretaris voor Begroting erop dat het belangrijk is om "doelgericht" mensen en bedrijven te ondersteunen.

"Dat is wat we trachten te doen. In de eerste golf hebben we heel snel moeten schakelen, maar nu in de tweede golf proberen we dat te finetunen, gericht op de specifieke sectoren die momenteel nog gehinderd worden door de coronacrisis. Op die manier zullen we het geld goed besteden en ervoor zorgen dat die economische groei kan gerealiseerd worden eens die crisis voorbij is", klinkt het.

(lees verder onder video)

Videospeler inladen...

Waar gaat al dat geld naartoe? "Van de 11,5 miljard gaat het grootste deel naar zelfstandigen en werknemers. Bij de zelfstandigen gaat het over het overbruggingsrecht, goed voor ongeveer 4 miljard euro. Bij de wernemers zijn dat de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor ongeveer 5 miljard euro", legt staatssecretaris De Bleeker uit. "Dat komt ook ten goede aan de bedrijven want zo kunnen ze die mensen op de payroll houden."

"Er is ook 1,5 miljard rechtstreekse steun voorzien voor de bedrijven in de vorm van middelen om hun reserves terug op te bouwen.", aldus De Bleeker. Denk aan de fiscale maatregelen zoals de verhoogde investeringsaftrek, een vrijstelling voor verwachte verliezen of de verlaging van de btw tot 6 procent in de horeca. 

"En dan zijn er ook specifieke sectoren die extra hulp krijgen, zoals de horeca en de NMBS. Ten slotte gaat er ook nog een belangrijk deel naar zij die het echt het moeilijkste hebben, de leefloners."

Economische groei

Hoe dan ook, voor iemand die de begroting op orde moet zien te houden is dit geen cadeau. "We gaan dit nog jaren voelen", dixit de staatssecretaris voor Begroting. "Tot het einde van deze legislatuur in 2024 zal dit zeker blijven doorwegen, ik schat dat dit een 5 à 6 jaar zal blijven wegen. Maar het is zeker de bedoeling van deze regering om dat begrotingstekort terug te dringen en om weer op het pad richting maximaal 3 procent tekort op onze overheidsfinanciën te komen."

Hoe dan? Daarvoor rekent De Bleeker in de eerste plaats op economische groei. "Eens we de coronacrisis te boven komen, is het echt belangrijk dat de mensen opnieuw genieten van het leven, investeren in uit eten gaan, winkelen, reizen. Op die manier gaan bedrijven ook weer perspectieven krijgen en investeren. Daarvoor is vertrouwen enorm belangrijk. Daarom doen wij als regering alles om de mensen en bedrijven nu te ondersteunen."

Eens we de coronacrisis te boven komen, is het belangrijk dat de mensen opnieuw genieten van het leven en investeren

Economische groei zal evenwel niet volstaan om de begroting opnieuw op orde te brengen, beseft staatssecretaris De Bleeker. "Het is ook zeer belangrijk dat wij als overheid de overheidsfinanciën op orde krijgen, dat onze uitgaven onder controle blijven", aldus de liberale politica.

Besparingen dus? "Daar zijn we al mee bezig. In ons regeerakkoord staat dat we budgettaire inspanningen doen. In de begroting staat 150 miljoen besparingen op het overheidsapparaat. Dat gaan we doortrekken naar de komende jaren en afhankelijk van de groei zelfs extra inspannnigen doen. Op alle niveaus zullen we efficiëntie moeten nastreven."

Videospeler inladen...

Misbruik

Een stuk van de coronasteunmaatregelen komt verkeerd terecht - in het misdaadmilieu soms, of bij fraudeurs, en vaak ook bij bedrijven die voor de crisis op het punt stonden om failliet te gaan. Tien tot vijftien procent van het geld wordt misbruikt, is de schatting van onderzoeksbureau Graydon.

"Dat gaat in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel", stelt de staatssecretaris voor Begroting. "We gaan blijven nauw toekijken dat de steunmaatregelen terechtkomen bij de mensen die er werkelijk recht op hebben. Mijn collega minister (van Financiën) Vincent Van Peteghem is verantwoordelijk voor de bestrijding van sociale fiscale fraude. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat gaat doen."

Meest gelezen