Kamervoorzitter Tillieux (PS) klapt mee wanneer Theo Francken (N-VA) seksisme wordt verweten: "Ik pik dit niet"

Een debat in de Kamer over Defensie is gisteren uitgemond in een relletje tussen N-VA-parlementslid Theo Francken en Kamervoorzitter Eliane Tillieux. Toen Francken op een bepaald moment werd verweten dat hij zich seksistisch gedroeg tegenover minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) applaudisseerde Tillieux mee. "Gewoon schandalig", vindt Francken.

Het debat in de Kamer ging over de fysieke proeven voor nieuwe militaire rekruten. Die zijn voorlopig stopgezet door de coronacrisis, tot onvrede van N-VA-Kamerlid Theo Francken. Die argumenteerde dat kandidaat-statutaire militairen wel nog fysieke testen doen en dat de politie dat ook nog maanden gedaan heeft. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) sprak dat tegen, waarop Francken haar verweet dat ze haar dossiers niet kent.

CdH-Kamerlid Vanessa Matz vond dat niet gepast. "Ik vraag me af of u, als er in haar plaats een mannelijke minister had gestaan, u ook zo meedogenloos zou zijn." Daarop volgde applaus in de Kamer. Op de beelden is te zien hoe ook Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) mee applaudisseert.

"Niet respectvol"

Dat liet Francken niet over zijn kant gaan. "Heb ik dat goed gezien, mevrouw de Kamervoorzitter, dat u applaudisseert voor het seksisme-argument dat nu wordt bovengehaald?", reageerde hij. "Ik vind dat gewoon schandalig. Dat u insinueert dat ik mevrouw de minister zou aanpakken omdat ze een vrouw is en geen man. Dat is wat hier wordt geïnsinueerd, heb ik dat goed begrepen? En u applaudisseert daarvoor als Kamervoorzitter die neutraal moet zijn?"

Tillieux argumenteerde dat Francken zijn spreektijd misbruikte "om incidenten te creëren". "Het is daartegen dat ik in opstand kom als Kamervoorzitter." Ook Servais Verherstraeten van CD&V vond dat het niet nodig was om, als standpunten duidelijk verschillen, niet "een kwartier tot twintig minuten lang opmerkingen erbij te sleuren die er totaal niet toe doen en die ik niet respectvol vind in de Kamer".

Neutraal zijn

Op Twitter ging Francken er vanochtend op door. "Ik pik dit niet", stelde hij. "Wat een intellectuele treurnis. Inhoudelijke vragen en kritieken proberen smoren door gratuite stempeltjes te zetten op mensen. Parlementaire tristesse."

Hoewel een Kamervoorzitter in ons land nog altijd een politieke kleur heeft, wordt verwacht dat die zich in zijn of haar functie neutraal opstelt. Francken, die zegt zijn ongenoegen nogmaals per brief te zullen uiten, kreeg op dat punt vanmiddag in "Villa Politica" ook steun van zijn partijgenoot Liesbeth Homans, die zelf voorzitter is van het Vlaams Parlement. 

"Ik vind dat niet kunnen", zegt zij. "Als voorzitter moet je neutraal en onafhankelijk zijn. Ik heb bij het begin van mijn mandaat geleerd om te werken aan mijn non-verbale communicatie. Dat moeten ze ook eens leren aan de overkant van de straat. Ik vind dat echt not done."

Meest gelezen