Een Wilsons zanger, een van de vogels waarvan het gezang werd afgespeeld langs de wandelpaden.
Peter Pearsall/U.S. Fish and Wildlife Service/Public domain

Wandelen in de natuur doet meer deugd als we vogels horen fluiten

Het is al langer bekend dat wandelen, zeker in de natuur, goed is voor onze geestelijke  gezondheid. Nu is uit een studie gebleken dat mensen die tijdens hun wandeling vogels horen fluiten, een hoger gevoel van welzijn rapporteren na hun wandeling. Volgens de onderzoekers onderstreept dat het belang van de strijd tegen geluidshinder. 

Steeds meer onderzoeken bevestigen dat tijd in de natuur doorbrengen bijdraagt aan de geestelijke gezondheid van de mens. Hoewel veel studies uitwijzen dat tijd in de natuur doorbrengen gunstig is voor mensen, zijn er weinig studies waarin onderzocht wordt waarom dat zo is.

Een onderzoeksteam onder leiding van de California Polytechnic State University (Cal Poly) heeft nu onderzocht in hoeverre de natuurlijke geluiden die mensen horen tijdens hun tijd in de natuur, bijdragen aan het gevoel van welbevinden dat ze daarna ondervinden. 

"Er zijn veel bewijzen voor dat tijd doorbrengen in de natuur positieve effecten heeft op het welzijn van mensen. Slechts weinig studies hebben echter onderzocht welke specifieke kenmerken van de natuur zorgen voor die voordelen,", zei Danielle Ferraro. "Hoewel het waarschijnlijk zo is dat de herstellende eigenschappen van de natuur te maken hebben met verschillende zintuigen, is onze studie de eerste die op experimentele wijze één zintuig, het gehoor, manipuleert in het veld en het belang ervan aantoont bij het ervaren van de natuur." 

Ferraro is afgestudeerd in de biologie aan Cal Poly en had de leiding over het onderzoek. 

De Wilsons zanger broedt in grote delen van Noord-Amerika, van Canada tot het noorden van Californië en overwintert in Mexico en Centraal-Amerika.
Dave Keeling

Verborgen luidsprekers

Ferraro en haar team verstopten luidsprekers die het opgenomen gezang van verschillende vogels afspeelden langs twee delen van een wandelpad in de Boulder Open Space and Mountain Parks, een natuurgebied in Colorado. De onderzoekers speelden in blokken van een week wel of geen  vogelgezang langs de twee delen van het wandelpad en interviewden wandelaars nadat ze door die delen waren gewandeld. 

Wandelaars die het vogelgezang hadden gehoord, meldden een groter gevoel van welzijn dan wandelaars die het niet hadden gehoord. Volgens de onderzoekers zijn het zowel de geluiden zelf die maken dat we ons beter voelen als ook de perceptie van biodiversiteit die het gezang veroorzaakt.  

"We zijn zulke visuele dieren dat we onze gevoeligheid voor geluid vaak buiten beschouwing laten", zei Clinton Francis, hoogleraar biologie aan Cal Poly die het onderzoek superviseerde. "Ik ben nog steeds stomverbaasd dat amper zeven tot tien minuten blootstelling aan deze geluiden het welzijn van mensen verbetert. Het benadrukt echt hoe belangrijk het gehoor is voor ons en waarschijnlijk ook voor andere dieren."

Het onderzoek onderstreept de noodzaak om natuurlijke geluidslandschappen te verbeteren in beschermde gebieden en er buiten, zeggen de onderzoekers. Minder door mensen veroorzaakte geluidshinder zou kunnen bijdragen aan meer menselijk geluk omdat het dan makkelijker wordt natuurlijke geluiden te horen, waaronder vogelgezang.

"Onze resultaten benadrukken dat het nodig is voor de beheerders van natuurparken om de geluidsvervuiling die door mensen wordt veroorzaakt te verminderen, wat niet alleen een kosteneffectieve manier is om de ervaringen van de bezoekers te verbeteren, maar wat ook voordelig is voor de dieren in de parken", zei Ferraro.

De studie van Ferraro en onderzoekers van verschillende andere Amerikaanse universiteiten is gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Cal Poly en een telex van IPS.  

De zogenoemde Flatirons liggen in de Boulder Open Space and Mountain Parks.
Phemmen/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Meest gelezen