Brusselse parket en politiezones pakken samen geweld tegen politie aan

De verschillende Brusselse politiezones en het Brusselse parket gaan samen het geweld tegen politiemensen aanpakken. Zo zal er maandelijks over dergelijke feiten gerapporteerd worden en komt er bij het parket een uniek aanspreekpunt.

De voorbije weken en maanden hebben er zich, onder meer in Brussel, verschillende incidenten voorgedaan waarbij politiemensen het slachtoffer geworden zijn van geweld door mensen die ze wilden arresteren of door omstaanders. Eind november stuurde het college van procureurs-generaal daarover al een aangepaste omzendbrief rond. Daarin stond dat verdachten van geweld tegen de politie, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, steeds voor de parketmagistraat moeten verschijnen en verhoord worden. Deze dossiers zouden ook niet meer zonder gevolg kunnen geklasseerd worden.

Aanspreekpunt

Naar aanleiding van die omzendbrief hielden het Brusselse parket en de zes Brusselse politiezones een overlegvergadering. Daarop is onder andere beslist dat de politiezones maandelijks over dergelijke incidenten zullen rapporteren aan het parket, en dat er een uniek aanspreekpunt komt op het parket dat die dossiers zal opvolgen. Daarnaast zal er intensiever gebruik gemaakt worden van de snelrechtprocedure, dankzij een toename van het aantal snelrechtzittingen.

Belangrijk voor onze mensen om te weten dat het parket hen steunt
Jurgen De Landsheer, korpschef van de zone Brussel-Zuid

"Voor onze mensen in het belangrijk dat zij ook voelen dat het parket hen steunt bij zulke zaken",  zegt Jurgen De Landsheer, korpschef van de zone Brussel-Zuid. "Dat daders snel na de feiten een uitnodiging van het parket krijgen om voor de rechtbank te verschijnen, dat is echt een steun voor onze mensen." 

Sensibiliseringsactie

De korpschef van de politiezone Brussel-Zuid wil dat er ook een sensibiliseringscampagne komt voor geweld tegen politie-agenten. "Sommigen beseffen echt niet dat ze door agenten of brandweer aan te vallen, ook anderen in gevaar brengen. Wij gaan daardoor niet op tijd bij mensen geraken die in nood zijn. De gevolgen zijn veel ernstiger dan sommigen denken. Vanuit de overheid mogen er zeker sensibiliseringsacties komen die zeggen dat je van hulpverleners moet afblijven", aldus korpschef Jurgen De Landsheer.

Parket en politie hebben ook oog voor het geweld dat door politieagenten gepleegd wordt, en voorzien daarover een regelmatig overleg met de interne controlediensten. Het parket zal ook deelnemen aan een werkgroep "politionele integriteit", die opgericht wordt door het college van korpschefs.

Meest gelezen