Hoogspanningslijnen in de Moeren (Meetkerke) en in de IJzerbroeken (Merkem) zijn het gevaarlijkst voor vogels, blijkt uit nieuwe risicoatlas

Op vraag van beheerder van het hoogspanningsnet Elia hebben Natuurpunt, het instituut voor natuur- en bosonderzoek en Natagora (Waalse en Brusselse zusterorganisatie van Natuurpunt) een nieuwe versie gemaakt van de risicoatlas van 2012. De kaart toont aan waar vogels het meest sterven na een botsing met de hoogspanningskabels. Het gaat daarbij niet om elektrocutie, maar gewoon om vliegongevallen, omdat de vogels bij schemer, mist of nacht de kabels niet zien. 

Een nieuwe versie van de atlas was nodig, omdat bepaalde natuurgebieden recent op grote schaal zijn heringericht. Dat is o.m. gebeurd in de IJzervallei, het Zwin, de Uitkerkse Polders en in het havengebied van Antwerpen. Daarom steeg het aantal vogels op die plaatsen aanzienlijk. Andere gebieden lieten de vogels dan meer links liggen. Zo is het havengebied van Zeebrugge de laatste jaren minder geliefd. Er zijn de jongste jaren ook meer gegevens bijgehouden over de vogels, zodat een nieuwe atlas onvermijdelijk werd. 

Niet meer bij te sturen

Twee soorten vogels zijn kwetsbaar. Vogels die pendelen, dus elke dag een vlucht maken tussen hun slaapplaats en de gebieden waar ze voedsel vinden. Dat zijn vooral ganzen, meeuwen, wulpen en aalschovers. Daarnaast zijn er ook vogels die vooral 's nachts actief zijn, zoals de zeldzame roerdomp of het woudaapje (een reigersoort). Die lopen een nog groter risico. De risicoatlas richt zich vooral op grotere vogels zoals reigers en ooievaars. Op het moment dat die de lijnen opmerken, is het vaak al te laat. Ze kunnen niet meer bijsturen en vliegen tegen de kabel. 8 procent van alle Belgische lijnen, goed voor 5.600 km vormt een hoog risico. Jaarlijks sterven in ons land tussen de 170.000 en de 500.000 vogels na een botsing tegen de lijnen. 

West-Vlaanderen

Dominique Verbelen van Natuurpunt legt uit waar de grootste gevaren in West-Vlaanderen liggen: "Het gaat vooral om de Moeren van Meetkerke, maar ook de IJzerbroeken in Merkem, Noordschote met name, zijn heel erg gevaarlijk. En dan denken we ook nog aan de Oostkustpolders waar in de winter elk jaar grote aantallen arctische ganzen overwinteren. Dat zijn zo een beetje de blackpoints, de gevaarlijke zwarte lijnen voor West-Vlaanderen."

Nu de risicoatlas is gemaakt, gaat Elia verder met het beter zichtbaar maken van de lijnen (bebakenen) zodat er minder vogels sterven. En als het gaat om nog te bouwen hoogspanningsverbindingen, toont de atlas ook aan welke gebieden het best geen hoogspanningskabels krijgen.

Meest gelezen