Europese visserijraad legt visquota voor de eerste 3 maanden van 2021 vast

De Europese visserijraad heeft een akkoord bereikt over de visquota voor de eerste 3 maanden van 2021. Dat heeft de Vlaamse minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) aangekondigd. Vissers mogen in die periode 25 procent van hun vangstmogelijkheden van 2020 opvissen, gecombineerd met een beperkt gedeelte van de hoeveelheden dat ze dit jaar niet konden opvissen. Door de onderhandelingen rond de brexit kunnen er nog geen definitieve vangstmogelijkheden worden vastgelegd. 

Elk jaar wordt er in december op Europees niveau bepaald hoeveel vis de verschillende lidstaten in het volgend jaar mogen opvissen per zeegebied. Dat is dit jaar anders omdat er nog geen handelsakkoord is tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. 

De Europese Commissie heeft dan ook een tijdelijke oplossing uitgewerkt voor de eerste 3 maanden van 2021. Tijdens de volgende visserijraad, in de eerste maanden van volgend jaar, zouden de definitieve vangstmogelijkheden voor het volledige jaar dan worden vastgelegd. 

Kwart van de vangstmogelijkheden van 2020

De Europese lidstaten hebben afgesproken dat de vissers 25 procent van hun vangstmogelijkheden van 2020 mogen opvissen in de eerste 3 maanden van 2021. Daarnaast mogen ze ook een beperkt deel opvissen van de hoeveelheden die ze dit jaar niet konden opvissen. "Hierbij wordt rekening gehouden met de seizoensgebonden visserijactiviteiten die klassiek in de eerste maanden van het jaar een piek kennen", klinkt het bij Crevits.

Dat is vooral belangrijk voor de vangst van tong, schol, zeeduivel en scharretong. "Het ziet ernaar uit dat we opnieuw Vlaamse tong zullen kunnen eten de volgende periode", zegt Crevits. 

België tevreden

België is dan ook tevreden met de aanpak. "Ons land was al van bij het begin voorstander van deze "roll over"-aanpak, gelet op de tijdsnood en de blijvende onzekerheid over de lopende Brexit-onderhandelingen", klinkt het nog. "Door de meest pragmatische oplossing naar voor te schuiven heeft de visserijsector toch enige houvast in deze onzekere tijden." 

Ook de directeur van rederscentrale, de beroepsvereniging van de Belgische zeevisserij, Emiel Brouckaert is tevreden met het tijdelijk akkoord. "We kunnen beginnen op 1 januari". Maar ook hij wacht af op de uitkomst van de brexit onderhandelingen: "De onzekerheid blijft." 

Er is voor alle duidelijkheid nog geen akkoord over de toegang tot Britse wateren. Daarvoor is het afwachten op een handelsakkoord. Die toegang is nochtans cruciaal voor de Vlaamse vissers. Meer dan de helft van onze visvangst komt namelijk uit Britse wateren. "Het blijft een bijzonder precaire situatie zolang er geen duidelijkheid is over de brexit, maar voor onze vissers is het cruciaal dat ze de komende weken kunnen blijven vissen. Het is een kleine opluchting", aldus Crevits. 

Meest gelezen