Man uit Deurne gaat drie jaar naar de gevangenis omdat hij vriendin aanzet tot prostitutie

Een man uit Deurne heeft drie jaar cel gekregen, omdat hij zijn vriendin bleef aanzetten tot prostitutie. De vrouw werkte al als prostituee toen ze hem leerde kennen, maar raakte zwanger van hem en wilde stoppen om een normaal leven te leiden. De man weigerde, omdat hij volgens het slachtoffer een deel van haar geld gebruikte om zijn luxueuze levensstijl aan te houden. Hij werd gewelddadig en viel het slachtoffer thuis lastig.

Het slachtoffer leerde de man uit Deurne kennen in 2006. Op dat moment was ze werkzaam als prostituee. Ze begonnen een relatie net voor hij naar de gevangenis in Tilburg moest. Toen hij in juni 2011 een vast adres nodig had voor het elektronisch toezicht, trok hij bij haar in.

In 2012 raakte ze zwanger van de man. Ze wilde stoppen als prostituee, maar dat wilde de man niet. Hij leidde volgens het slachtoffer een luxueus leventje op haar kosten en spendeerde dagelijks zo’n 200 euro van wat zij verdiend had aan feesten.

7.500 euro schadevergoeding

Toen de vrouw kenbaar maakte dat ze wilde stoppen als prostituee, werd hij gewelddadig en zou hij haar ook mishandeld hebben. Hij zou ook ingebroken hebben bij de moeder van het slachtoffer toen zij daar woonde. Hij ging er toen met haar auto vandoor.

De beklaagde ontkende dat de vrouw zich moest prostitueren en dat hij gewelddadig zou geweest zijn. Hij beweerde enkel gefrustreerd te zijn, omdat hij zijn kind niet mocht zien. De rechtbank volgde hem niet en acht alle feiten als bewezen. Hij krijgt een gevangenisstraf van 3 jaar en moet het slachtoffer een morele schadevergoeding van 7.500 euro betalen.

Meest gelezen