Themabeeld

UGent traint coronaspeurhonden: "Zweetgeur verraadt of je positief of negatief test"

De Universiteit van Gent helpt bij het trainen van coronaspeurhonden, die aan de hand van zweetstalen  kunnen aangeven of een persoon positief of negatief test op het coronavirus. “Er zijn maar een aantal componenten die het onderscheid maken tussen een positief en een negatief staal. Het is de bedoeling om de honden zo af te richten dat ze gemakkelijk het verschil kunnen herkennen”, legt professor Kris Callewaert van de UGent uit. 

De Universiteit van Gent en de universiteit van Luik zijn bezig met het onderzoeken en trainen van coronaspeurhonden, die aan de hand van jouw zweetgeur kunnen zeggen of je al dan niet besmet bent met het coronavirus.  Om de honden het onderscheid te kunnen aanleren, moeten de onderzoekers eerst zo'n 400 negatieve stalen verzamelen. 

"Voor elk positief staal zijn er ook 3 tot 4 negatieve stalen nodig", legt professor Kris Callewaert van de Universiteit Gent uit. "Zaterdag gaan we de eerste 40 zweetstalen inzamelen, door met een staafje onder de oksel en in de lies het zweet op te vangen. Belangrijk is dat er ook een neusswab afgenomen wordt, zodat we kunnen controleren dat er zeker geen virus aanwezig is. Pas dan kunnen de stalen gebruikt worden om de honden op te leiden." 

Voor de positieve stalen doen de onderzoekers een beroep op de ziekenhuizen en woonzorgcentra. 

Doorheen de opleiding staat de UGent in voor de wetenschappelijke kant van de coronaspeurhonden. “Wij verzamelen alle stalen in onze diepvries, de zogenaamde biobank. Daarnaast zorgen we er ook voor dat alle ethische protocols aanwezig zijn, zodat de stalen op een correcte manier worden afgenomen, en kijken we erop toe dat de training van de honden op een wetenschappelijke manier onderbouwd is”, zegt Callewaert nog.

4 tot 6 weken training

De opleiding van de coronaspeurhonden duurt 4 tot 6 weken en vindt plaats in het trainingscentrum van de politie van Vlaams-Brabant, waar ook de honden van de politie, brandweer en defensie worden opgeleid. 

Tijdens de opleiding zal de UGent erover waken dat de training van de coronahonden wetenschappelijk onderbouwd is. "Tijdens de eerste week worden de honden beloond om de positieve stalen op te speuren en daarop te reageren, zoals gaan zitten", legt Callewaert uit.  "Tijdens de tweede week worden er ook negatieve stalen geïntroduceerd, om te kijken of de honden een onderscheid kunnen maken tussen een positief zweetstaal en een negatief zweetstaal. Het is de bedoeling om de honden zo af te richten dat ze gemakkelijk het verschil kunnen herkennen.”

Tegen het einde van dit jaar zullen de onderzoekers genoeg negatieve stalen verzameld hebben om de honden te kunnen opleiden. Tegen februari zouden de eerste honden en trainers klaar moeten zijn om de eerste positieve stalen op te sporen.

Meest gelezen