Vlaanderen mag dan toch onverdoofd slachten verbieden, zegt Europees Hof

Vlaanderen mag wel degelijk onverdoofd slachten verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Sinds begin vorig jaar is het in Vlaanderen verboden om schapen, geiten en pluimvee te slachten zonder verdoving. Enkele joodse en islamitische verenigingen waren tegen dat verbod naar de rechter gestapt. 

Sinds januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om schapen, geiten en pluimvee te slachten zonder verdoving. Sinds dit jaar geldt dat verbod ook voor kalveren. Dat was een beslissing van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). 

Maar verschillende joodse en islamitische organisaties waren tegen het verbod naar de rechter gestapt. Zij vonden het een schending van de godsdienstvrijheid, gezien onverdoofd slachten voor hen paste binnen religieuze rituelen.

Het was uiteindelijk het Grondwettelijk Hof dat Europa om advies vroeg in de zaak. Het Europees Hof van Justitie deed vandaag uitspraak in de zaak. Volgens het Hof mag Vlaanderen onverdoofd slachten wel degelijk verbieden op basis van het dierenwelzijn. "Om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen, kunnen landen een verdovingsmethode opleggen die omkeerbaar is en niet tot de dood van het dier kan leiden", aldus het Hof. Opvallend, daarmee volgt het Hof de conclusie van de advocaat-generaal niet, dat is zeg maar het parket op dat niveau. De advocaat-generaal had zich eerder uitgesproken tegen het verbod op onverdoofd slachten.

Van "historisch" tot "emotionele symboolmatregel"

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is tevreden met het arrest. "Dit is een historische dag voor dierenwelzijn, niet alleen in Vlaanderen maar ook in Europa", zegt Weyts. "Want dat Vlaams verbod op onverdoofd slachten kan dus worden uitgebreid in heel Europa. Vlaanderen neemt het voortouw inzake dierenwelzijn binnen Europa en ik denk dat we daar heel fier op mogen zijn", aldus de minister.

De Moslimexecutieve en het Forum der Joodse Organisaties (FJO) reageren dan weer boos op de uitspraak. "De verplichting tot bedwelming is niet meer dan een emotionele symboolmaatregel, die er louter toe strekt om – ten koste van religieuze minderheden – het geweten van de modale consument te sussen en om de realiteit te verdoezelen dat dieren als consumptieobjecten worden opgekweekt in industriële megastallen", klinkt het in een persbericht van de Moslimexecutieve. "In een harmonieuze en diverse samenleving moet het nochtans mogelijk zijn om bepaalde belangrijke maatschappelijke vraagstukken op diverse manieren op te lossen, zonder alle mensen te dwingen in het keurslijf van één ongenuanceerde schijnoplossing", zo staat er te lezen.

Ook het Forum der Joodse Organisaties (FJO) reageert teleurgesteld. "Dat dit grond- en mensenrecht op de tocht is komen staan, raakt niet alleen de joodse gemeenschap maar de samenleving als zodanig", klinkt het."De vrijheid van religie vormt immers een van de pijlers waarop de Europese beschaving steunt. Elke inperking van die vrijheid is een aantasting van de waarden waar Europa voor dient en zegt te staan." Het FJO zegt ook dat het nooit bewezen is dat dieren lijden onder een onverdoofde slachting. "Uit geen enkele internationale wetenschappelijke studie is ooit gebleken dat dit het geval zou zijn. Door het met een enkele handeling doorsnijden van twee slagaders treedt reeds na een paar seconden bewusteloosheid in", aldus FJO. Het FJO en de Moslimexecutieve zeggen verder nog dat ze hopen dat het Grondwettelijk Hof, dat nu nog een finale arrest moet vellen na het advies van Europa, de visie van dat Europese Hof niet zal delen.

Meest gelezen